fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Serwer DHCP, czyli co to?

Na czym polega Serwer DHCP?

Definicja

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol jest protokołem umożliwiającym podłączonym do sieci komputerom przydzielanie parametrów sieciowych, jak przykładowo pobieranie adresu IP. DHCP pozwala na automatyzację bez konieczności ręcznego wprowadzania danych przez użytkowników.

3 ciekawostki o DHCP

1. Jak działa DHCP?

Funkcję serwera w znacznej większości pełni router sieciowy, który przydziela adresy IP, a także inne niezbędne parametry podłączonym do niego urządzeniom. Do tych urządzeń zalicza się nie tylko komputery i laptopy, ale też tablety. Aby móc korzystać z automatyzacji tego procesu, protokół DHCP powinien być włączony. W przeciwnym razie niezbędne będzie wprowadzenie ręczne przez administratora sieci parametrów sieciowych urządzeń. Jednak jest to czasochłonne i może zaburzać komunikację. Ponadto ręczna konfiguracja jest obarczona większym ryzykiem popełnienia błędu.

2. Proces przydzielania adresów IP

Przydzielanie adresów IP przez serwer DHCP odbywa się w czterech podstawowych krokach. Są to:

  • Discover,
  • Offer,
  • Request,
  • Acknowledgement.

Pierwszy krok to podłączenie urządzenia do sieci. W tym momencie wysyła ono serwerowi DHCP żądanie o przydzieleniu adresu IP, które ma postać wtyczki Discover. Następnie serwer DHCP rozpoczyna szukanie dostępnego adresu IP i wysyła go do urządzenia w postaci pakietu DHCPOffer. Po uzyskaniu oferty urządzenie odpowiada na nią, akceptując ją. Odpowiedź w postaci pakietu DHCPRequest wysyłana jest do serwera DHCP i stanowi dla niego żądanie przydzielenia adresu IP. Końcowy krok to wysłanie przez serwer do urządzenia pakietu ACK, czyli akceptacji przydziału IP. Zawiera on także informacje o terminie ważności dzierżawy danego adresu IP.

3. Zalety serwera DHCP

Dzięki serwerowi DHCP urządzenia w danej sieci są dla siebie widoczne i mogą się ze sobą sprawnie komunikować. Do pozostałych zalet zalicza się:

  • uporządkowany ruch sieciowy,
  • możliwość udostępnienia połączenia wszystkim urządzeniom,
  • usprawnienie konfiguracji sieci w przypadku większej ilości urządzeń.