fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Public relations, czyli co to?

Na czym polegają Public relations?

Definicja

PR, czyli Public relations to proces kształtowania stosunków społecznych, wizerunku marki oraz przedsiębiorstwa jako całości. W przypadku public relations informacje nie są kierowane tylko do klientów, ale też do pracowników danej firmy i lokalnej społeczności, przy czym konieczne jest rozróżnienie sposobu, w jakim te informacje trafiają do pracowników, czy klientów.

3 ciekawostki o public relations

1. Cele public relations

Do głównych celów public relations zalicza się przede wszystkim budowanie dobrego wizerunku firmy oraz dbanie o utrzymanie go na wysokim poziomie. Chodzi tu o wizerunek w oczach mediów, opinii publicznej, czy użytkowników produktu. W przypadku problemów, które odbijają się na wizerunku firmy, konieczne jest natychmiastowe działanie, które pozwoli na utrzymanie opinii na niezmienionym poziomie. Do innych celów public relations można zaliczyć:

 • podążanie za opinią publiczną,
 • informowanie o działalności przedsiębiorstwa,
 • prezentowanie stanowisk firmy w konkretnych sprawach,
 • zapoznawanie otoczenia z ofertą,
 • wzbudzanie i pogłębianie zaufania do marki,
 • wspieranie działań reklamowych.

W przypadku PR ważne jest, aby firma była widoczna, a jej działania pozytywnie odbierane przez klientów, społeczność lokalną i pracowników.

2. Czarny PR

Czarny PR to działania zupełnie odwrotne. Ich celem jest zniszczenie opinii i wizerunku danej firmy, zazwyczaj konkurencji. Prowadzone kampanie reklamowe zazwyczaj mają charakter propagandowy oraz wykorzystują zmanipulowane bądź nieprawdziwe dane, aby oczernić konkurencję oraz obniżyć jej pozycję na rynku.

3. Obszary public relations

Działania w ramach public relations mogą być bardzo różnorodne. Można do nich zaliczyć:

 • komunikację wewnętrzną,
 • komunikację korporacyjną,
 • relacje z mediami,
 • brand PR,
 • słuchanie i wdrażanie opinii klientów,
 • obsługę mediów i przekazywanie przemyślanych informacji,
 • prezentację oferty i ułatwienie dostępu do niej,
 • eliminację konfliktów w organizacjach.

Ponadto trzeba mieć na uwadze, że działania te powinny wyglądać naturalnie tak, aby wspierały budowanie zaufania do marki oraz dbały o pozytywny wizerunek danego przedsiębiorstwa.