fbpx

słownik pojęć marketingowych

RODO – co to jest, definicja

RODO – definicja. Co to jest?

RODO - co to jest, definicja

Termin RODO odnosi się do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, czyli regulacji dotyczącej przetwarzania informacji osobistych, która weszła w życie z dniem 24 maja 2018 r. Jej celem jest ujednolicenie przepisów w zakresie przechowywania i wykorzystywania przez przedsiębiorstwa danych osobowych osób fizycznych na terenie całej Unii Europejskiej. Jej zapisy obejmują zarówno firmy, jak i zwykłych obywateli. Znana jest również na arenie międzynarodowej pod skrótem GDPR, co oznacza General Data Protection Regulation.

Dlaczego wprowadzono RODO?

Wielu internautów zastanawia się i poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego właściwie wprowadzono RODO. Stworzenie nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych miało na celu uściślenie obowiązujących ówcześnie przepisów i dostosowanie ich do aktualnych realiów. W szczególności istotne było dopasowanie do dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce, e-marketingu i działalności firm związanej z przetwarzaniem informacji z użyciem narzędzi internetowych oraz oprogramowania informatycznego.

RODO w branży e-commerce

Jedną z branż, na którą najbardziej wpłynęło wejście RODO, jest sektor e-commerce. Wywarło ono konieczność radykalnych zmian w regulaminach i politykach prywatności wielu platform sprzedażowych. Sklepy internetowe często nie były przygotowane na wdrożenie nowych zasad, a jednocześnie prawnicy nie byli w stanie udzielić jednoznacznych konsultacji w tym zakresie. Stworzyło to również potrzebę pobierania od internautów zgód na przetwarzanie danych osobowych, które przybrały formę rozbudowanych wyskakujących okienek z checkboxami.

Regulacje wynikające z RODO wprowadzają również szereg nowych uprawnień osobom, czyli m.in. internautom i klientom sklepów internetowych. Dotyczą one w szczególności przetwarzania danych osobowych przez właściciela albo wyznaczonego administratora. Wśród nich najistotniejsze jest prawo do dostępu bycia zapomnianym oraz dostępu do gromadzonych informacji na nasz temat, ich modyfikacji, usuwania i uzyskania kopii. Ważne jest też określenie maksymalnego czasu, po jakim są one wymazywane z serwerów.