fbpx

słownik pojęć marketingowych

User-Agent – co to jest, definicja

User-Agent – definicja. Co to jest?

User-Agent - co to jest, definicja

Nagłówek umożliwiający określenie urządzenia nawiązującego połączenie z danym serwerem. Składa się z określonego ciągu znaków, a przesyła się go za pomocą protokołu http. Poszczególne witryny mogą w ten sposób łatwo zidentyfikować oprogramowanie – czyli na przykład wariant przeglądarki – z jakiego korzysta użytkownik. Niektóre z nich zawierają link lub adres e-mail umożliwiający skontaktowanie się z twórcą.

User-Agent a pozycjonowanie

Za pomocą specjalnie skonstruowanych botów możliwe jest zmienianie nagłówka w zależności od swoich potrzeb. Niektórzy twórcy wykorzystują to narzędzie do sprawdzenia tego, jak ich witryna wygląda z perspektywy innych użytkowników. Inni celowo dostosowują treści do różnych odbiorców, wyświetlając inne dane.
Z perspektywy SEO najkorzystniejsze wyjście to jednak trzymanie się jednej, niezmienionej wersji dla każdego, niezależnie od używanego sprzętu lub preferencji. Część różnic algorytmy Google mogą bowiem uznać za próby manipulacji danymi, co przekłada się na pozycję strony w wyszukiwarce.