fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Strategia marketingowa, czyli co to?

Na czym polega Strategia marketingowa?

Definicja

Strategia marketingowa to pewnego rodzaju plan danego przedsiębiorstwa, w którym określa się, w jaki sposób dotrzeć do grupy docelowej i sprawić, że jak największa jej część stanie się rzeczywistymi klientami. Dodatkowo strategia marketingowa pozwala uspójnić działania danej marki.

3 ciekawostki o strategii marketingowej

1. Czy warto opracować strategię marketingową?

Strategia marketingowa jest ważnym planem, który pozwala osiągnąć cele oraz sukces przedsiębiorstwa. Z tego też względu każda firma powinna już na samym początku działalności zadbać o jej opracowanie. Dzięki niej można precyzyjnie określić wymagania, a także potrzeby klientów/ Jest też doskonałą bazą do tworzenia wszelkich kampanii reklamowych, również tych w mediach społecznościowych. Ponadto strategia marketingowa pozwala skutecznie zwiększyć rozpoznawalność marki oraz sprawić, by była kojarzona z konkretnym wizerunkiem.

2. Elementy strategii marketingowej

Aby móc stworzyć skuteczną strategię marketingową warto wiedzieć, z jakich elementów się ona składa. Należą do nich:

 • analiza SWOT,
 • dokonanie segmentacji rynku,
 • pozycjonowanie,
 • wyznaczenie celów marketingowych,
 • opracowanie planów odnoszących się do ceny, produktu, dystrybucji oraz sposobu promocji.

Analiza SWOT to określenie mocnych i słabych stron danego przedsiębiorstwa, a także szans i zagrożeń na rynku. Natomiast segmentacja rynku pozwala określić grupę docelową, a pozycjonowanie definiuje miejsce marki. Ważne jest także określenie realnych, konkretnych i mierzalnych celów marketingowych.

3. Najważniejsze korzyści wynikające z opracowania strategii marketingowej

Opracowana strategia marketingowa pozwala przedsiębiorstwom na sprawne działanie oraz pozyskiwanie nowych klientów. Do innych korzyści należą:

 • określenie grupy docelowej, które pozwala na pozyskanie klientów mniejszymi kosztami,
 • redukcja błędów operacyjnych,
 • stworzenie spójnego wizerunku firmy,
 • ułatwienie procesu decyzyjnego,
 • zwiększenie sprzedaży,
 • zwiększenie rozpoznawalności.