fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Service Design, czyli co to?

Na czym polega Service Design?

Definicja

Service Design to projektowanie usług, czyli wszystkie działania związane z planowaniem i organizowaniem wszystkich elementów składowych danej usługi. Mają one duży wpływ na doświadczenia klienta, dlatego cały proces skupiony jest właśnie wokół konsumenta i wartościowej dla niego usługi.

2 ciekawostki o Service Design

1. Zasadność stosowania Service Design

Głównym celem Service Design jest dbanie o klienta. Projektowane usługi są tworzone w taki sposób, aby cały proces, przykładowo zakupowy, był dla użytkowników przyjemny, prosty oraz dobrze wspominany nawet w sytuacjach, gdy jest jednorazowy. Dlatego też Service Design może być stosowany na stronach internetowych oraz sklepach online. Istotne jest także to, że Service Design to nie sprzedaż, a aktywne wsparcie z wykorzystaniem różnorodnych technik oraz i strategii.

2. Przebieg Service Design

Aby tworzyć przyjazne, innowacyjne oraz atrakcyjne dla konsumentów rozwiązania, proces projektowania usług powinien zawierać takie etapy, jak:

  • badanie i analiza potrzeb klientów,
  • Customer Journey Map,
  • tworzenie prototypów,
  •  testowanie usług.

W celu dopasowania oferty do potrzeb klientów należy przeprowadzić badania i analizy potrzeb klienta. W tym celu można posłużyć się wywiadami, ankietami, a także analizą danych zebranych w przykładowo systemach CRM. Z kolei Customer Journey Map jest prezentacją procesu, który klient musi przebyća aby przykładowo zarezerwować nocleg, czy dokonać zakupu poprzez stronę internetową. Mapa podróży klienta pozwala zrozumieć sposób, w jaki klient doświadcza procesu na każdym jego etapie i dostosować jego przebieg do potrzeb użytkowników. Ważnym elementem Service Design jest także tworzenie prototypów, czyli wstępnych wersji usług bądź produktów, które pozwalają na szybkie sprawdzenie danego pomysłu oraz są skuteczną opcją na wykrycie ewentualnych problemów. Ostatni element to testowanie usług, czyli umożliwienie użytkownikom ocenę prototypów.