Termin ROI (ang. return on investment) to wskaźnik pozwalający na skuteczną ocenę efektywności danej inwestycji. W marketingu jest najczęściej wykorzystywany w odniesieniu do prowadzonych kampanii reklamowych. Nie uwzględnia on jednak wahań wynikających z sezonowości świadczonych usług czy sprzedawanych towarów, ani też wynagrodzeń zatrudnianych pracowników.