fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Reklama społeczna, czyli co to?

Na czym polega Reklama społeczna?

Definicja

Celem reklamy społecznej jest wpływ na zmianę postawy lub zachowań społecznych. Dlatego też tego rodzaju reklama uświadamia lub ostrzega odbiorców, a nie promuje produkty lub usługi. Dzięki temu zwraca ona uwagę na ważne problemy.

3 ciekawostki o reklamie społecznej

1. Po co tworzy się reklamy społeczne?

Reklamy społeczne przede wszystkim tworzone są po to, aby zwrócić uwagę odbiorców na istotne tematy. Mają więc edukować, ostrzegać, pokazywać niewłaściwe zachowania, a także rzadko poruszane problemy. Dodatkowo reklamy społeczne oddziałują na odbiorców w odmienny sposób. Mogą bowiem:

 • zachęcać do podejmowania konkretnych czynności, jak wpłacanie środków na fundację, czy rozpoczęcia regularnej aktywności fizycznej,
 • zniechęcać do zachowań oraz postaw, które są krzywdzące dla innych, jak i samych odbiorców – przykładowo nadużywanie alkoholu,
 • informować o ważnych problemach ukazując dane statystyczne lub istotne fakty.

Często reklamy społeczne wzbudzają jakieś emocje w odbiorcach, co sprawia, także, że na dłużej zapadają w pamięci.

2. Rodzaje reklam społecznych

Reklamy społeczne można podzielić na kilka kategorii. Te najczęściej spotykane to między innymi:

 • reklamy o charakterze zdrowotnym – promują zdrowy styl życia, regularne badania, czy zdrowe odżywianie,
 • reklamy środowiskowe – zachęcają do korzystania z odnawialnych źródeł energii, zwracają uwagę na konieczność recyklingu, czy zwracają uwagę na ochronę zagrożonych gatunków,
 • reklamy rządowe,
 • reklamy edukacyjne kierowane do środowisk akademickich i szkół.

Wyróżnić można także reklamy wykorzystujące media masowe, czy portale społecznościowe jako kanały komunikacji z odbiorcami.

3. Zasady tworzenia reklam społecznych

Aby reklama społeczna był skuteczna i odniosła zamierzone efekty należy ją tworzyć w oparciu o pewne zasady. Przede wszystkim konieczne jest:

 • zrozumienie problemu,
 • określenie celu reklamy,
 • określenie grupy docelowej,
 • wybór kanałów marketingowych,
 • wybór metod angażowania społeczności.

Następnie wszystkie przygotowane i opracowane materiały powinny być wdrażane, monitorowane oraz w razie potrzeby modyfikowane zarówno w drobnych aspektach, jak i kluczowych elementach, jak kanały dystrybucji.