fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Segmentacja, czyli co to?

Na czym polega Segmentacja?

Definicja

Segmentacja jest jednym z ważniejszych elementów marketingu, który pozwala na lepsze zrozumienie klientów. Polega ona na podziale rynku na mniejsze grupy zwane segmentami. Podziały te mogą być bardzo różnorodne i wynikać zarówno z cech charakterystycznych odbiorców, jak i samej specyfiki oferowanego produktu bądź usługi.

3 ciekawostki o segmentacji

1. Jak dokonuje się podziału na segmenty?

Przede wszystkim dzieląc rynek na mniejsze grupy, należy kierować się podobnymi cechami, potrzebami, a także preferencjami odbiorców. Ponadto w procesie segmentacji kluczowe są:

 • demografia,
 • zachowania zakupowe,
 • geografia,
 • psychografia.

Segmentacja geograficzna polega na wyodrębnieniu grupy odbiorców na podstawie danych demograficznych takich, jak wiek, płeć, wykształcenie itp. Z kolei segmentacja behawioralna dzieli rynek ze względu na preferencje zakupowe, jak zakupy produktów konkretnych marek. Segmentacja geograficzna skupia się natomiast na podziale pod względem położenia geograficznego, a psychografia pod względem zachować psychologicznych i społecznych, do których należą między innymi styl życia, zainteresowania, czy też wyznawane wartości.

2. Korzyści segmentacji

Segmentacja pozwala wiele zyskać przedsiębiorstwom. Do największych zalet segmentacji zalicza się:

 • możliwość lepszego zrozumienia klientów,
 • skuteczność w działaniach marketingowych,
 • dopasowanie oferty do konkretnych grup odbiorców,
 • lepsze zarządzanie zasobami,
 • poprawę poziomu obsługi klienta,
 •  trafność w wyborze rentownego kanału promocji i komunikacji.

Warto także wspomnieć, że segmentacja przynosi także wiele korzyści dla odbiorców, jak chociażby większa satysfakcja z nabytych towarów, a także usług.

3. Jak dokonuje się segmentacji?

W procesie podziału rynku klientów dużą rolę odgrywają narzędzia, które ułatwiają grupowanie. Wyróżnia się:

 • narzędzia analityczne,
 • badania rynku,
 • platformy marketingowe.

Narzędzia analityczne to programy analizujące oraz wizualizujące zbiory danych, a także systemy CRM. Badania rynku to przede wszystkim ankiety, wywiady oraz fokus groupy. Dostarczają one bardzo wielu cennych informacji. Z kolei platformy marketingowe dysponują bardzo rozbudowanymi narzędziami do personalizacji.