fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Targetowanie socjograficzne, czyli co to?

Na czym polega Targetowanie socjograficzne?

Definicja

Targetowanie to określenie grupy osób, do których będzie kierowany konkretny przekaz reklamowy. Grupy odbiorców w tym przypadku dzielone są ze względu na czynniki socjograficzne. Działania te pozwalają zwiększyć efektywność reklam.

3 ciekawostki o targetowaniu socjograficznym

1. Po co stosuje się targetowanie socjograficzne?

Pogrupowanie odbiorców treści reklamowych jest skutecznym sposobem na to, aby zwiększyć efektywność promocji. Dzięki określeniu grupy docelowej o podobnych cechach możliwe jest tworzenie dopasowanych reklam nie tylko pod względem treści, ale też sposobu przekazu. Dzięki temu wzrasta prawdopodobieństwo, że użytkownik zainteresuje się reklamą i zechce dowiedzieć się więcej na temat promowanego produktu bądź usługi. Poznanie i określenie grupy odbiorców dzięki czynnikom socjograficznym pozwala także zidentyfikować ich potrzeby i dostosować nie tylko samą reklamę, ale i produkt bądź usługę do ich wymagań.

2. Czynniki socjograficzne

W targetowaniu socjograficznym grupuje się potencjalnych klientów według kryteriów społeczno-demograficznych. Są to przede wszystkim:

  • wiek,
  • płeć,
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • stan cywilny,
  • obszar zamieszkania,
  • zainteresowania.

Znając wiek odbiorców, reklamy można dostosować jej język oraz sposób przekazu w zależności, czy jest to grupa młodzieży, czy emerytów. Mają oni także zupełnie inne potrzeby i zainteresowania, co także jest kluczową informacją. Podobnie w przypadku płci. Niektóre produkty używane są tylko przez kobiety, dlatego ich reklama kierowana do mężczyzn będzie bezskuteczna. Zawód i wykształcenie także są kluczowymi kryteriami, które pozwalają rozróżnić potrzeby potencjalnych klientów.

3. Pozyskiwanie danych socjograficznych

Ogromnym źródłem danych o użytkownikach i potencjalnych klientach jest Internet, a w szczególności portale społecznościowe typu Facebook, czy LinkedIn. Zamieszczane tam informacje pozwalają w prosty sposób poznać wiek, płeć, a także obszar zamieszkania użytkowników. Można także wykorzystać specjalistyczne narzędzia takie, jak Google Ads, czy Google Trends.