fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

White paper, czyli co to?

Na czym polega White paper?

Definicja

White paper – biała księga, to dokument, który zawiera obszerne informacje o proponowanym przez firmę produkcie, usłudze bądź rozwiązaniu. Jest tworzony w celach promocyjnych, a dane w nim zawarte skupiają się na przedstawieniu korzyści oraz kluczowych cech, co może pozytywnie wpłynąć na decyzję zakupową klienta.

3 ciekawostki o white paper

1. Zastosowanie white paper

Białe księgi znajdują wiele zastosowań w różnorodnych branżach i są wykorzystywane w odmiennych kontekstach. Często używane są w działaniach marketingowych, ponieważ umożliwiają edukowanie klientów w zakresie funkcjonalności oraz użyteczności danego produktu bądź usługi. To z kolei ma wpływ na budowanie świadomości marki oraz na wzrost jej rozpoznawalności. Dodatkowo white paper można zastosować do:

 • pozyskania leadów,
 • pozyskania inwestorów,
 • poszukiwania wspólników.

Dobrze przygotowany white paper pozytywnie wpływa na decyzje o zakupie lub skorzystaniu z oferty, ale też do partnerstwa w biznesie.

2. Zasady tworzenia white paper

Aby biała księga mogła rzeczywiście wpływać na proces decyzyjny konsumentów i inwestorów, musi zostać rzetelnie przygotowana. Podczas jej tworzenia, należy pamiętać o:

 • określeniu grupy docelowej i dostosowaniu do niej formy i stylu przekazu,
 • wyborze odpowiedniego tematu,
 • wyborze odpowiedniego tematu,
 • wciągającym wprowadzeniu,
 • dokładnej prezentacji produktu, usługi lub rozwiązania,
 • używaniu konkretnych i prawdziwych danych,
 • umieszczeniu CTA na końcu dokumentu,
 • narracji w trzeciej osobie,
 • przejrzystości tekstu,
 • spisie treści.

Należy także zwrócić uwagę, aby dokument nie był zbyt długi. Nie powinien przekraczać 10 stron.

3. Kto tworzy white paper?

Jako że white paper jest istotnym dokumentem, powinien być tworzony przez osobę, która ma wiedzę odnośnie opisywanego produktu, usługi bądź rozwiązania. Najlepiej, jeżeli jest to członek zespołu odpowiedzialnego za dany projekt. Jednak nie każda osoba będzie umiała stworzyć dobrej jakości białą księgę. W takim wypadku warto zatrudnić copywritera, który na podstawie dostarczonych informacji stworzy gotowy dokument white paper.