fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Znacznik em, czyli co to?

Na czym polega Znacznik em?

Definicja

Znacznik em należy do języka HTML, który służy do tworzenia stron internetowych. Definiuje on emfazę, czyli nacisk w wymowie. Pojedyncze słowo bądź fragment tekstu podkreślany jest przez wypowiadanie go z inną intonacją niż pozostała część.

3 ciekawostki o znaczniku em

1. Kiedy używa się znacznika em?

Znacznik em używany jest w celu podkreślenia i uwypuklenia znaczenia konkretnego wyrazu lub frazy. Tekst w znaczniku em pisany jest pochyloną czcionką. Najczęściej znacznik em używany jest w celu:

  • wyróżnienia ważnych cytatów,
  • poprawy czytelności tekstu,
  • ułatwienia odnalezienia istotnych fragmentów w treści.

Ponadto znacznik em wykorzystywany jest także jako wsparcie oprogramowania czytającego dla osób niewidomych lub słabowidzących.

2. Jak wygląda znacznik em?

W celu wprowadzenia na stronie treści w pochyleniu, czyli w znaczniku em należy użyć nawiasów ostrych. Znacznik wygląda następująco: <em>treść</em>. To, co znajdzie pomiędzy nawiasami, na stronie pojawi się jako tekst pochylony. Taki zapis daje sygnał robotom wyszukiwarki, że wyodrębniony fragment jest szczególnie istotny i powinny zwrócić na niego szczególną uwagę.

3. Różnice między znacznikiem em a kursywą

Efekt wizualny znacznika em i kursywy może wydawać się niemalże identyczny. Jednak istnieje zasadnicza różnica między znacznikiem em a kursywą. Przede wszystkim znacznik em pozwala dodatkowo na wyróżnienie i podkreślenie zdania, słowa bądź wyrażenia, co jest zauważalne przez roboty wyszukiwarek. Tekst pisany kursywą traktowany jest przez roboty jako zwykła treść, nie będzie więc dla nich bardziej istotna.