fbpx

słownik pojęć marketingowych

Wskaźniki analityczne kampanii reklamowych – co to jest, definicja

Wskaźniki analityczne kampanii reklamowych – definicja. Co to jest?

Wskaźniki analityczne kampanii reklamowych - co to jest, definicja

Mierzalne wskaźniki analityczne kampanii reklamowych pozwalają na kompleksową ocenę efektywności prowadzonych działań i skuteczność wykorzystania założonego budżetu marketingowego. Wśród nich znajdują się takie parametry jak:

 • CPC (ang. Cost per click – koszt kliknięcia),
 • CPA (ang. Cost-per-action),
 • CPM (ang. Cost-per-mile),
 • CPL (ang. Cost-per-lead),
 • CPO (ang. Cost-per-order),
 • CPS (ang. Cost-per-sale).

Wartości współczynników mogą być mierzone z użyciem różnego rodzaju narzędzi, z których jednym z najpopularniejszych jest bezpłatny Google Analytics. Umożliwia on dokonywanie pomiarów działań na stronach internetowych i prezentowanie wyników w formie przystępnych wykresów, diagramów oraz raportów.

CPC (ang. Cost per click – koszt kliknięcia)

Pojęcie CPC (ang. Cost per click) oznacza koszt pojedynczego kliknięcia reklamy ponoszony przez reklamodawcę na rzeczy platformy reklamowej w przypadku zajścia takiego zdarzenia. Stanowi najpopularniejszy model rozliczeń w kampaniach marketingowych (tzw. PPC) prowadzonych w internecie, gdyż jest on ukierunkowany na efekty działań. Najczęściej kwota ta jest ustalana automatycznie, z użyciem specjalnych algorytmów na zasadzie aukcji pomiędzy konkurencyjnymi firmami, zlecającymi emisję materiałów promocyjnych. Cena CPC jest zależna od wielu czynników, do których zalicza się:

 • konkurencyjność określonej frazy,
 • jakość treści i skuteczne CTA (co wpływa na CTR),
 • konfiguracji kampanii, tj. ilości słów kluczowych, wykluczeń czy lokalizacji.

Współczynnik efektywności reklamy CPC jest również związany z pozyskiwaniem leadów online. Wyższy koszt kliknięcia może wiązać się z dotarciem do osób, których szanse na konwersję są większe. W efekcie duża wartość parametru Cost per click niekoniecznie musi oznaczać niskiej jakości sloganów reklamowych czy błędnej konfiguracji kampanii.

CPA (ang. Cost-per-action)

Termin CPA (ang. Cost-per-action) oznacza model rozliczeń, w którym reklamodawca płaci za każde wykonanie określonej akcji przez internautę. Takim zdarzeniem może być:

 • rejestracja w serwisie usługowym,
 • wypełnienie i przesłanie formularza z danymi kontaktowymi,
 • pozostawienie adresu e-mail (zapis do newslettera),
 • pobranie pliku w formacie PDF,
 • zakup produktu,
 • wygenerowanie leada.

Warto zauważyć, iż w przeciwieństwie do CPC, firma emitująca reklamy ponosi koszt nie za kliknięcie, lecz efekt prowadzonej kampanii.

CPM (ang. Cost-per-mile)

Całkowity koszt za tysiąc wyświetleń, czyli CPM (ang. Cost-per-mile) jest modelem rozliczeń działań promocyjnych, w którym opłacie podlega każde 1000 odsłon reklamy. W przeciwieństwie do metody CPC, w tym przypadku płacimy nie za kliknięcia linku, lecz pokazanie materiału odbiorcy, bez konieczności podejmowania przez niego jakiejkolwiek akcji. Odmianą tego parametru jest vCPM (tzw. viewable cost per mile), który precyzuje, że zdarzenie wyświetlenia zachodzi wówczas, gdy co najmniej 50% treści reklamowej będzie widoczne dla internauty przez minimum 1 sek.

CPL (ang. Cost-per-lead)

Rozliczenie kampanii marketingowej, gdzie płatność odbywa się za każdy pozyskany „lead” nazywamy CPL (ang. Cost-per-lead). Jest to korzystny dla reklamodawcy model rozliczeniowy, gdyż polega on na naliczeniu kosztów, dopiero gdy zajdzie zdarzenie wskazujące na realne zainteresowanie produktem lub usługą. Zazwyczaj wiąże się ono z prawidłowym wypełnieniem formularza i pozostawieniem danych kontaktowych. Rozwiązanie jest wykorzystywane w reklamach internetowych:

 • lokat bankowych,
 • kursów językowych,
 • gier sieciowych,
 • samochodów (zapis na jazdę próbną),
 • budowania bazy newslettera,
 • produktów finansowych,
 • konkursów.

Model CPL niesie za sobą wiele korzyści, wśród których najważniejszą jest efektywność kosztowa, gdyż płacimy wyłącznie za realny efekt, czyli pozyskanie leadu. Podniesienie świadomości marki oraz łatwiejsze budżetowanie planu marketingowego to kolejne zalety związane z rozliczeniem Cost-per-lead. Rozwiązanie jest też bardzo dobrym wyborem w przypadku sprzedaży w branży nieruchomości.

CPO (ang. Cost-per-order)

Pojedynczy koszt za złożenie zamówienie, czyli CPO (ang. Cost-per-order) to praktyczny model rozliczeń, w którym reklamodawca płaci określoną kwotę (ryczałt) za każde pozyskane poprzez kampanię reklamową zamówienie. Najczęściej wykorzystuje się go w sklepach internetowych. Należy on do metod tzw. marketingu efektywnościowego, czyli nastawionego na realne wyniki. Często stosuje się go w rozwiązaniu hybrydowym (w połączeniu z CPC), gdzie nalicza się również stawkę za każde kliknięcie reklamy.

CPS (ang. Cost-per-sale)

Prowizyjne rozliczenie reklamodawcy z agencją reklamową lub wydawcą za wygenerowaną sprzedaż nazywamy CPS (ang. Cost-per-sale). W tym przypadku pobierane jest wynagrodzenie w procentowej wysokości liczonej na podstawie uzyskanego dzięki kampanii reklamowej przychodu. Stanowi ono zatem element należący do marketingu efektywnościowego. Jest to również popularny model rozliczeniowy we wszelkiego rodzaju programach partnerskich i afiliacyjnych.