Pojęcie zasięg reklamy oznacza liczbę osób, do której potencjalnie może dotrzeć albo dotarł przekaz komunikowany poprzez kampanię reklamową. Termin ten może dotyczyć zarówno działań online, jak i offline. Nowoczesne narzędzia marketingowe pozwalają na wstępne oszacowanie tej wartości w zależności od zadanych zmiennych, tj. budżetu, targetowania grupy docelowej (wiek, zainteresowania, zachowania, płeć czy język odbiorców), geolokalizacji czy czasu emisji. Precyzja szacunków zależy od medium, jakie wykorzystujemy.

Jak mierzyć i analizować zasięg reklamy?

Termin zasięg reklamy to jeden z podstawowych wskaźników mediowych, który należy mierzyć i analizować. W przypadku kampanii CPC prowadzonych w wyszukiwarce internetowej lub sieci reklamowej doskonałym rozwiązaniem w tym zakresie jest narzędzie Google Analytics. Umożliwia ono weryfikację rzeczywistej ilości unikalnych użytkowników, do których docieramy z przekazem marketingowym. Rozpatrując działania promocyjne w prasie, telewizji czy radiu zwykle stosuje się metodę ankietową i dodatkowe estymacje wyników.