fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

WCAG, czyli co to?

Na czym polega WCAG?

Definicja

WCAG to Web Content Accessibility Guidelines, czyli Wytyczne Dostępności Treści Internetowych. Jest to zestaw zaleceń, które mają na celu zapewnienie, że strony internetowe i aplikacje będą dostępne dla wszystkich użytkowników, również z różnymi stopniami niepełnosprawności.

3 ciekawostki o WCAG

1. Najważniejsze zasady WCAG

Standardy WCAG określą, w jaki sposób mają być tworzone strony internetowe, aby były użyteczne dla wszystkich użytkowników, także tych z ograniczeniami wzroku, słuchu, czy też ruchu oraz z zaburzeniami w sferze poznawczej. Jest to możliwe do osiągnięcia, gdy stosuje się najważniejsze zasady WCAG, którymi są:

 • funkcjonalność,
 • solidność – kompatybilność,
 • zrozumiałość,
 • postrzegalność.

Pozwalają one tworzyć strony internetowe, które mogą być swobodnie przeglądane przez osoby nieposługujące się myszką, czy też które mają ograniczenia wzrokowe, a chcą wiedzieć, co znajduje się na zdjęciu. Oczywiście to tylko dwa przykłady tego, jak zasady WCAG pozwalają tworzyć strony dostosowane do potrzeb różnych użytkowników.

2. WCAG 2.1

Jednym ze standardów WCAG są wytyczne WCAG 2.1 odnoszące się do Web Accessibility. Określa ona 3 poziomy dostępność: A, AA i AAA. Poziom AA jest najczęściej stosowany. Wśród wymogów, jakie są z nim związane zalicza się:

 • czytelny tekst,
 • elastyczność w dostosowaniu czcionek oraz kontrastu,
 • wsparcie urządzeń mobilnych,
 • wsparcie dla użytkowników korzystających z czytników ekranów,
 • intuicyjną nawigację strony,
 • spójne i konkretne nagłówki i tytuły,
 • alternatywny opis obrazów i multimediów.

Wymagań WCAG 2.1 jest znacznie więcej, dlatego twórcy stron powinni dokładnie się z nimi zapoznać.

3. Kiedy należy przestrzegać zasad WCAG?

Standardy dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych powinny być przestrzegane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby prawne i państwowe jednostki organizacyjne. Muszą one przestrzegać zaleceń WCAG określonych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki WCAG możliwe jest zapewnienie równego dostępu do usług oraz treści online dla każdego użytkownika z pełną, jak i ograniczoną sprawnością.