fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Wyszukiwanie głosowe, czyli co to?

Na czym polega Wyszukiwanie głosowe?

Definicja

Wyszukiwanie głosowe to jeden ze sposobów, na zadawanie pytań w przeglądarce Google. Zamiast pisania można posłużyć się głosem, aby w polu wyszukiwania pojawiło się zapytanie, na które odpowiedzi szuka dany użytkownik.

3 ciekawostki o wyszukiwaniu głosowym

1. Zasada działania wyszukiwania głosowego

Wyszukiwanie głosowe jest możliwe dzięki zaawansowanym algorytmom i technologii przetwarzania języka naturalnego. Korzystanie z tej opcji jest bardzo proste, a wyniki można otrzymać niemal natychmiast. Można wyróżnić kilka etapów działania wyszukiwania głosowego. Są to:

  • rozpoznawanie mowy,
  • interpretacja zapytania,
  • wyszukiwanie odpowiedzi,
  • wyświetlenie wyników.

Rozpoznanie to odebranie komunikatu głosowego przez urządzenie, analiza i zmiana na tekst. Następnie algorytmy analizują zapytanie pod kątem znaczenia, aby zrozumieć, czego użytkownik szuka. Kolejny krok to wyszukiwanie odpowiedzi w bazie danych i wyświetlenie wyników. Mogą być one zaprezentowane w formie głosowej lub też wizualnej.

2. Zalety wyszukiwania głosowego

Możliwość znalezienia interesujących informacji bez konieczności wprowadzania tekstu w pole wyszukiwania posiada wiele zalet. Do tych najważniejszy bez wątpienia można zaliczyć:

  • wygodę,
  • szybkość,
  • naturalną interakcję,
  • personalizację.

Dodatkowo wyszukiwanie głosowe pozwala na wykonywanie kilku czynności jednocześnie, a także jest dużym ułatwieniem dla osób, które płynnie nie korzystają z urządzeń mobilnych.

3. Wyszukiwanie głosowe a działania marketingowe

Opcja wyszukiwania głosowego ma znaczący wpływ na działania marketingowe. Wymaga bowiem dostosowania strategii do sposobu, w jaki działają algorytmy oraz tego, jak użytkownicy formułują zapytania głosowe. Okazuje się bowiem, że różnią się one od tych pisanych tekstem. Ponadto często wyszukiwanie głosowe używane jest w przypadku poszukiwania usług lokalnych, co powinno być sygnałem do optymalizowania stron www pod kątem fraz lokalizacyjnych.