fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Wniosek o przeniesienie domeny, czyli co to?

Na czym polega Wniosek o przeniesienie domeny?

Definicja

Wniosek o przeniesienie domeny jest niezbędnym dokumentem, który pozwala ukończyć proces transferu domeny. Zawiera on prośbę o udostępnienie kodu AuthInfo, czyli kodu autoryzującego, bez którego proces ten nie jest możliwy.

3 ciekawostki o wniosku o przeniesienie domeny

1. Czym jest przeniesienie domeny?

Przeniesienie bądź też transfer domeny to proces, który polega na zmianie operatora domeny, u którego jest aktualnie zarejestrowana. Transfer domeny jest krokiem, który dla większości właścicieli serwisu może oznaczać optymalizację kosztów. Cennik operatorów domen może być bardzo różnorodny, tak samo, jak zakres oraz jakość oferowanych usług w ramach współpracy. Dlatego też zmiana dotychczasowego operatora może nie tylko pomóc w oszczędnościach, ale też przyczynić się do lepszej jakości usług.

2. Proces transferu domeny

Transfer domeny odbywa się według określonych procedur, które mogą się nieco różnić w zależności od operatorów. Wyróżnić można jednak następujące etapy:

  • wybór nowego operatora domeny,
  • sprawdzenie, czy domena spełnia warunki przeniesienia,
  • zdobycie kodu uwierzytelniającego od obecnego operatora domeny,
  • złożenie wniosku o przeniesienie domeny do nowego operatora,
  • uzyskanie potwierdzenia przeniesienia domeny,
  • oczekiwanie na zakończenie procesu transferu domeny.

Czas oczekiwania na przeniesienie domeny może się różnorodność w zależności od tego, czy jest ona lokalna, czy globalna i wynosić odpowiednio od kilkunastu minut do kilku dni.

3. Jak utworzyć wniosek o przeniesienie domeny?

W celu uzyskania kodu autoryzującego AuthInfo zazwyczaj konieczne jest napisanie wniosku do obecnego operatora. Powinien mieć on wersję papierową i zawierać identyczne dane jak te, zawarte w rejestratorze domen. Wniosek musi być także podpisany przez przedstawiciela domeny, który jest abonamentem. Aby zachować bezpieczeństwo i poufność danych, o kod autoryzacyjny powinno wnioskować się tylko w momencie, gdy chce cię dokonać transferu domeny. Nie należy tego robić z wyprzedzeniem, aby nie ryzykować utratą domeny. To, co jest istotne, to że kod AuthInfo ważny jest przez 30 dni. Powinien się on także znaleźć we wniosku o przeniesienie do nowego operatora.