fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Wskaźniki zaangażowania, czyli co to?

Na czym poelgają Wskaźniki zaangażowania?

Definicja

Wskaźnik zaangażowania – engagement rate to miernik zaangażowania w treści publikowane przez daną stronę bądź też portal społecznościowy. Inaczej mówiąc, wskaźnik zaangażowania mierzy liczbę interakcji publikowanych treści w stosunku do liczby jej odbiorców. Pozwala to na uzyskanie informacji, jaki procent użytkowników jest zainteresowany publikowanymi treściami.

2 ciekawostki o wskaźniku zaangażowania

1. Interakcje wpływające na wskaźnik zaangażowania

Interakcje podejmowane przez użytkowników, które wpływają na wskaźnik zaangażowania, mogą być bardzo różnorodne. Wszystko zależy od rodzaju strony, czy też platformy. Do pożądanych interakcji zalicza się przede wszystkim:

  • polubienia,
  • komentarze,
  • udostępnienia.

Powyższe interakcje są potwierdzeniem, że użytkownicy są zainteresowani daną treścią, czyli są zaangażowani.

2. Znaczenie wskaźnika zaangażowania

Wskaźnik zaangażowania dostarcza istotnych informacji, które z kolei można wykorzystać do opracowania strategii marketingowej bądź zmiany obecnej. Ponadto znając wskaźnik zaangażowania, można skuteczniej wybierać influencerów lub innych twórców do współpracy. Wysoka wartość wskaźnika jest potwierdzeniem, że dany influencer ma dużą więź ze swoimi obserwatorami oraz że tworzą oni pewnego rodzaju lojalną społeczność. To z kolei ma pozytywny wpływ na konwersję. Dlatego współpraca z właścicielem profilu w mediach społecznościowych z wysokim wskaźnikiem zaangażowania będzie korzystna dla firmy, chcącej się promować. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wartość wskaźnika zaangażowania nie jest zawsze zależna od ilości obserwujących danego influencera i profilu w mediach społecznościowych, aczkolwiek duża liczba fanów wpływa na zwiększenie zasięgu promowanych treści.