fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Scrum, czyli co to?

Na czym polega Scrum?

Definicja

Scrum jest metodą projektowania, która określa zasady tworzenia nowych produktów oraz usług. Przy czym jako produkt rozumiane jest także oprogramowanie. Scrum związany jest z Agile i obecnie wykorzystywany jest nie tylko w przypadku zespołów realizujących projekty w branży IT, ale też i innych. Wszystko dzięki temu, że umożliwia kontrolę nad procesami.

3 ciekawostki o Scrum

1. Główne zasady Scrum

To, co jest istotne, to że Scrum opiera się o dostarczaniu produktów w małych odstępach czasowych z bieżącymi postępami w pracy. Dzięki takiej informacji możliwe jest bieżące dostosowywanie planów do rzeczywistości, a także szybka reakcja na ewentualne zmiany na rynku. Trzeba także podkreślić, że Scrum bazuje na pracy zespołowej. To w zespole pracowników rozdzielane są zadania według umiejętności oraz zasobów.

2. Praca zespołowa w metodzie Scrum

Każdy pracownik zespołu pracującego w metodzie Scrum ma ściśle określone zadanie do wykonania. Kompetencje poszczególnych pracowników uzupełniają się, tworząc kompletny zespół o doświadczeniu, umiejętnościach oraz zdolnościach pozwalających na wykonanie zadania. Członkowie zespołu nazywani są Deweloperami, co podkreśla ich rolę w rozwoju produktu – z ang. development to rozwój. Poza Deweloperami w zespole ważną rolę odgrywa Właściciel produktu. To on ma wizję danego produktu i decyduje o tym, które prace do wykonania są ważniejsze w danym momencie. Ponadto ważną osobą jest także Scrum Master, który nadzoruje postępy pracy, a także pomaga zwiększać jej efektywność.

3. Sprint jako kluczowy element Scrum

W metodyce Scrum kluczową rolę odgrywają sprinty. Są to krótkie cykle, w których dane zadanie, czyli postęp prac musi zostać wykonany. Cykle zawsze posiadają ten sam okres, który może wynosić od kilku dni do maksymalnie jednego miesiąca. Dodatkowo w momencie, gdy jeden sprint się kończy, automatycznie rozpoczyna się następny, a w trakcie trwania danego sprintu nie ma możliwości dokonywania zmian, aby nie zakłócać planu pracy.