fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Struktura nagłówków, czyli co to?

Na czym poelga Struktura nagłówków?

Definicja

Nagłówki zamieszcza się w treści w taki sposób, aby wyróżniały się od pozostałego tekstu. Z kolei struktura określa ważność poszczególnych nagłówków i pozwala na prezentowanie tekstu w przejrzysty sposób.

3 ciekawostki o strukturze nagłówków

1. Funkcje nagłówków

Nagłówki pozwalają wyróżnić fragment tekstu. Jest to sposób, aby dany artykuł był czytelny, ale też, aby użytkownicy szybko odnaleźli potrzebne informacje. Do innych funkcji nagłówków oraz ich struktury zalicza się:

  • ułatwienie nawigacji po stronie internetowej,
  • uporządkowanie tekstu,
  • przyciąganie uwagi czytelników.

Trzeba też wspomnieć, że nagłówki i ich struktura pełnią kluczową rolę w pozycjonowaniu SEO. Wszystko dzięki temu, że można w nich zawrzeć słowa kluczowe, a także zaciekawić czytelników treścią, która się pod nimi znajdzie.

2. Jak wygląda podział nagłówków?

Nagłówki mają określony symbol. Opisuje się je literą H oraz cyfrą, najczęściej od 1 do 3. Liczby pozwalają podkreślić ważność danego nagłówka. Nagłówek H1 to tytuł i jest tym najważniejszym. Powinien zawierać kluczowe słowo lub słowa wplecione w sposób naturalny. Kolejny w hierarchii nagłówek H2 umieszcza się jako tytuł dłuższego tekstu głównego artykułu. Określa on konkretny temat i pozwala na zakomunikowanie poniższej treści. W nagłówku H2 także powinny znaleźć się słowa kluczowe. Natomiast nagłówek H3 stosowany jest jako oznaczenie kolejnych podrozdziałów. Istnieją także nagłówki niższe, czyli od H4 do H6.

3. Tworzenie nagłówków

Poza słowami kluczowymi, które powinny znaleźć się w każdym nagłówku, w czasie ich tworzenia, warto jeszcze pamiętać o kilku zasadach takich, jak:

  • naturalność,
  • atrakcyjna forma i treść,
  • precyzyjne określenie tego, co się pod nimi znajdzie,
  • poprawność gramatyczna,
  • niezbyt długa treść.

Oczywiście kolejne nagłówki pojawiające się w tekście powinny zgodnie sugerować to, co się pod nim znajdzie. W przeciwnym razie użytkownicy szybko się zniechęcają i nie kontynuują czytania.