fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Recykling treści, czyli co to?

Na czym polega Recykling treści, czyli co to?

Definicja

Recykling treści jest strategią marketingową, która pozwala na wykorzystanie istniejących materiałów ponownie, ale w inny sposób. Odbywa się to między innymi poprzez modyfikację i aktualizację treści. Dzięki temu możliwe jest tworzenie materiałów dostosowanych do odmiennych kanałów komunikacji.

3 ciekawostki o recyklingu treści

1. Jakie treści warto poddawać recyklingowi?

Treści na stronach internetowych lub dystrybuowane do odbiorców mogą być aktualizowane i modyfikowane. Najczęściej dobrym krokiem jest recykling:

 • treści pozostających aktualnymi przez długi czas, jak przykładowo instrukcje obsługi,
 • treści cieszących się dużą popularnością w danym serwisie,
 • przypomnień, które mają zapowiadać podobne wydarzenie.

Aby sprawdzić, które z treści warto poddać recyklingowi, można skorzystać z gotowych narzędzi takich, jak Google Analytics lub Google Search Console. Natomiast w celu tworzenia nowych treści można wspomóc się narzędziem SurferSEO.

2. Korzyści recyklingu treści

Ponowne wykorzystanie treści już istniejących niesie ze sobą wiele korzyści. Do tych najważniejszych zalicza się:

 • wzrost ruchu organicznego na stronie www,
 • skrócenie czasu tworzenia treści,
 • skrócenie czasu tworzenia treści,
 • dotarcie do nowej grupy docelowej,
 • zwiększenie świadomości marki,
 • budowanie autorytetu.

Ponadto recykling treści pozwala poprawić widoczność w wynikach wyszukiwania, a także zaoszczędzić.

3. Strategie recyklingu treści

Wielokrotne wykorzystanie treści może mieć odmienną formę. Najczęściej są to działania takie, jak:

 • podział długiego tekstu na kilka krótszych serii,
 • konsolidacja treści z różnych źródeł i stworzenie przykładowo przewodnika,
 • publikacja treści w mediach społecznościowych,
 • udostępnienie treści w innym języku,
 • wykorzystanie treści jako newsletter,
 • tworzenie infografik z danych statystycznych.

Kluczowe jest, aby dostosować sposób ponownego wykorzystania danych do specyfiki danej branży, a także grupy odbiorców. Pozwoli to na zwiększenie efektywności działań i przyniesie zamierzone korzyści.