fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

SWOT, czyli co to?

Na czym polega SWOT?

Definicja

SWOT to narzędzie, które pozwala analizować oraz planować strategię działania przedsiębiorstw. Jest to skrót od angielskich słów Trengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Są to odpowiednio mocne strony, słabe strony, szanse otoczenia oraz zagrożenia.

3 ciekawostki o SWOT

1. Elementy analizy SWOT

Analiza SWOT dostarcza bardzo ważnych informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz jego otoczeniu. Dzięki określeniu mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń możliwe jest opracowanie skutecznej strategii działania. Mocne strony to te czynniki danej firmy, które sprawiają, że się ona wyróżnia. Mówią, w jakich obszarach jest dobra oraz co cenią klienci. Z kolei słabe strony dotyczą wewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa, które wpływa na jego funkcjonowanie. Szanse otoczenia to możliwości rozwoju, które się pojawiają. Ostatnim elementem SWOT są zagrożenia, czyli zewnętrzne czynniki otoczenia, które mogą powodować trudności w działaniu firmy.

2. Analiza SWOT krok po kroku

Aby przeprowadzić analizę SWOT, należy przede wszystkim powołać do tego odpowiedni zespół oraz określić cel i przedmiot analizy. Dobrze, aby na początku każdy z członków zespołu stworzył samodzielnie listę mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń, co pozwoli na szersze spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Następnie warto te listy porównać i uspójnić tworząc macierz SWOT. Dobrze jest być kreatywnym, realnie oceniać czynniki zewnętrzne oraz pracować zespołowo. Dzięki temu analiza będzie wysoko jakościowa oraz rzeczywiście odzwierciedla sytuację przedsiębiorstwa.

3. Czy warto przeprowadzać analizę SWOT?

Dobrze przeprowadzona analiza SWOT pomaga usprawnić działanie przedsiębiorstwa. Ponadto poznanie słabych stron pozwala na stopniową eliminację, co także przyczynia się do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. SWOT jest także analizą, która identyfikuje możliwości rozwoju oraz pozwala na wybór dopasowanej strategii działania. Co więcej, jest to metoda, która jest stosunkowo prosta oraz nie wymaga dużych nakładów finansowych.