fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

ROAS, czyli co to?

Na czym polega ROAS?

Definicja

ROAS Return on Ad Spend to zwrot wydatków poniesionych na reklamę, czyli jeden ze wskaźników marketingowych, który mierzy skuteczność danej kampanii reklamowej. Ponadto mówi on także o tym, jak kampania reklamowa wpłynęła na przychody przedsiębiorstwa będącego reklamodawcą.

3 ciekawostki o ROAS

1. Najważniejsze cechy ROAS

Wskaźnik ROAS może dotyczyć dowolnej liczby pomiarów, zarówno pojedynczej kampanii prowadzonej przez krótki czas, jak i oceny kampanii prowadzonych przez cały rok. Wartość wskaźnika ROAS informuje przede wszystkim, czy dana kampania reklamowa jest skuteczna oraz czy jest opłacalne, aby dalej ją kontynuować.

2. Obliczanie ROAS

Wartość ROAS liczona jest na podstawie prostego wzoru. Kwotę przychodów z kampanii należy podzielić przez kwotę, która została wydana na tę kampanię. Wysoki wskaźnik ROAS świadczy o tym, że reklama jest opłacalna i przynosi zamierzone efekty. W takim wypadku kontynuacja działań promocyjnych jest uzasadniona, a co więcej może wpływać na zwiększanie świadomości marki, ale też zwiększanie sprzedaży dzięki nowym klientom.

Niski wskaźnik ROAS mówi o tym, że kampania generuje same koszty, a nie przynosi żadnych przychodów. W takim wypadku należy przerwać działania promocyjne bądź zmienić strategię, która poprawi skuteczność kampanii.

Jak do tej pory nie określono wartości pożądanych wskaźnika ROAS. Jego wielkość może bowiem inaczej odzwierciedlać skuteczność prowadzonych działań reklamowych w zależności od branży, celu kampanii, ale też wielkości firmy.

3. Jak poprawić wskaźnik ROAS

Jeżeli wartość wskaźnika ROAS nie jest zadowalająca, można podjąć kilka działań, aby go poprawić. Ważny jest średni koszt za kliknięcie, współczynnik konwersji oraz przychód z konwersji. W przypadku średniego kosztu za kliknięcie warto dążyć do jego obniżenia tam, gdzie jest to możliwe. Dodatkowo w celu poprawy wskaźnika ROAS warto:

  • kontrolować stawki w Google Ads,
  • wykorzystać wykluczające słowa kluczowe,
  • zadbać o przejrzysty proces zakupowy na stronie,
  • dostosować stronę do urządzeń mobilnych.