fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Rebranding, czyli co to?

Na czym polega Rebranding?

Definicja

Rebranding to zmiana wizerunku firmy. Może ona mieć bardzo różną formę i dotyczyć nie tylko uaktualnienia lub całkowitej zmiany przykładowo logo, ale też samego sposobu bycia i filozofii przedsiębiorstwa. Rebranding ma na celu zmienić postrzeganie danej marki przez klientów.

3 ciekawostki o rebrandingu

1. Jakich obszarów dotyka rebranding?

Zmiana wizerunku firmy to proces długotrwały, szczególnie jeśli dotyczy zmian w funkcjonowaniu. Modyfikacjom może ulec każdy element tworzący markę. Rebranding może obejmować zarówno jeden konkretny obszar, jak i kilka. Dobrze przeprowadzony rebranding jest bardzo skuteczny, jednak wymaga odpowiedniej strategii oraz niekiedy dużych nakładów finansowych. Przykładami obszarów, które podlegają rebrandingowi, mogą być:

 • logo,
 • produkt,
 • content,
 • hasło reklamowe,
 • kanały komunikacji z klientami,
 • oferta,
 • opakowania.

Oczywiście zakres zmian w każdym z obszarów może mieć różny poziom. Mogą to być niewielkie zmiany lub całkowita konfiguracja.

2. Kiedy zdecydować się na rebranding?

Duże lub niewielkie zmiany w wizerunki firmy warto rozważyć w takich sytuacjach, jak:

 • chęć dotarcia do zupełnie nowej grupy odbiorców,
 • nadążanie za zmieniającymi się trendami,
 • odświeżenie marki w celu lepszej identyfikacji i spójności,
 • nowa linia produktów oferowana w sprzedaży,
 • zmiana wewnętrznej strategii,
 • fuzja części lub całości przedsiębiorstwa.

Dodatkowo rebranding jest doskonałym narzędziem, gdy dane przedsiębiorstwo chce poprawić swój zaniedbany lub utracony wizerunek, a także na nowo określić swoją tożsamość.

3. Etapy rebrandingu

Na początku drogi zmiany wizerunki firmy, warto przeprowadzić audyt, który wskaże słabe strony oraz obszary, które wymagają aktualizacji. Kolejne kroki to:

 • określenie celów, analiza konkurencji oraz oczekiwań klientów,
 • stworzenie planu działania,
 • określenie budżetu,
 • wybranie czasu na rozpoczęcie zmian,
 • poinformowanie klientów o zmianach.

Dzięki stworzeniu strategii działania, cały proces rebrandingu będzie spójny, z kolei określenie budżetu pozwoli na zaplanowanie rodzaju działań i ich zakresu. Natomiast czas, w którym rozpocznie się zmiana, powinien być przemyślany tak, aby odbiorcy mogli maksymalnie skupić się na przekazie. Dobrze więc, żeby rebranding nie był przeprowadzany w okresie świąt, czy też ważnych wydarzeń.