fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

SOAP, czyli co to?

Na czym polega SOAP?

Definicja

SOAP, czyli Simple Object Transfer Protocol to protokół komunikacyjny. Służy do wymiany informacji pomiędzy systemami oraz umożliwia przesłanie danych w formacie XML przy użyciu sieci.

3 ciekawostki o SOAP

1. Najważniejsze cechy SOAP

Protokół SOAP posiada większą złożoność w obszarze bezpieczeństwa oraz komunikacji danych. Akcja w przypadku SOAP to wysłanie żądania bądź odpowiedzi właśnie za pośrednictwem protokołu. Rodzaj akcji wykonywany na serwerze określany jest w treści wiadomości w formacie XML. Ta funkcja protokołu SOAP jest bardzo pomocna w przypadku komunikacji między systemami rozproszonymi. Dodatkowo pozwala on programistom na definiowanie własnych działań, co przyczynia się do większej elastyczności w czasie projektowania aplikacji.

2. Struktura danych protokołu SOAP

Protokół SOAP wykorzystywany jest do wymiany różnorodnych danych, jak przykładowo informacji o klientach, zamówieniach, bądź produktach, które napisane są odmiennymi językami programowania. Każde zapytanie oraz odpowiedź przesyłane w protokole SOAP składa się z:

  • nagłówka,
  • ciała z komunikatem,
  • stopki.

Treść przekazywana znajduje się w ciele komunikatu, natomiast dwa pozostałe elementy stanowią część infrastruktury.

3. Wdrożenie protokołu SOAP

Protokół SOAP może zostać zaimplementowany na wiele sposobów. W tym celu można wykorzystać dostępne narzędzia oraz biblioteki programistyczne. Należą do nich między innymi:

  • Apache Axis – w przypadku języku Java,
  • ASP.NET Web Services (WC) – w przypadku środowiska .NET,
  • Zeep – w przypadku języka Python,
  • gSOAP – w przypadku języka C++,
  • Savon dla języka Ruby,
  • PHP SoapClient – w przypadku PHP.