fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Storytelling, czyli co to?

Na czym polega Storytelling?

Definicja

Storytelling to tłumacząc z języka angielskiego opowiadanie historii. Jest ważnym elementem strategii marketingowej oraz brandingowej. Opowiadane historie przekazują bowiem informacje, a także umożliwiają budowanie więzi z odbiorcami.

3 ciekawostki o storytelling

1. Zastosowanie storytellingu w marketingu

Opowiadanie historii ma ogromny wpływ na decyzje zakupowe klientów. Duża część osób, która skorzystała z danej oferty przyznaje, że historia związana z marką miała wpływ na podjęcie tej decyzji. Dodatkowo storytelling pozwala nie tylko na przedstawienie produktu bądź usługi, ale też dostarcza klientom cennych informacji o marce. Jest to także świetne narzędzie, aby przedstawić ideę przedsiębiorstwa w atrakcyjnej formie oraz do kreowania wizerunku marki.

2. Korzyści stosowania storytellingu

Storytelling jest strategią, która przynosi wiele korzyści dla reklamodawców oraz firm. Wśród tych najważniejszych wyróżnia się:

  • budowanie więzi z klientem,
  • możliwość przekazania misji i wizji marki,
  • większą zapamiętywalność,
  • wyróżnienie na tle konkurencji,
  • budowanie wiarygodności marki,
  • wzmocnienie tożsamości marki.

Dodatkowo opowiadane historie świetnie się sprawdzają w przekazach skomplikowanych koncepcji. Dzięki nim możliwe jest ich opowiedzenie w prosty i zrozumiały dla klienta sposób.

3. Z czego składa się storytelling?

Każda opowieść składa się z kilku elementów, które pozwalają na budowanie przekonującej oraz wiarygodnej historii. Do podstawowych elementów storytellingu zalicza się:

  • wybór wątku i fabuły,
  • dobór bohaterów i postaci,
  • opracowanie konfliktu i jego rozwiązania,
  • wybór narracji.

Należy także kierować się emocjami, opowiadać prawdziwe historie, zwrócić uwagę na detale, a także strukturę. Dzięki temu tworzona historia będzie wzbudzać emocje w odbiorcach, będzie interesująca, a także na dłużej zapadnie w ich pamięci.