fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

REST, czyli co to?

Na czym polega REST?

Definicja

REST Representational State Transfer to sposób projektowania interfejsów API z wykorzystaniem protokołu HTTP. To rozwiązanie architektoniczne wykorzystywane jest przede wszystkim w przypadku konieczności dostarczenia danych użytkownikowi aplikacji bądź strony www bezpośrednio z serwera.

3 ciekawostki o REST

1. Najważniejsze cechy REST

REST zyskał dużą popularność ze względu na to, że tworzy standardy, które umożliwiają stosunkowo łatwą integrację systemów, które posługują się nieco innymi zasadami. Jest to więc narzędzie uniwersalne, a co najważniejsze jego implementacja dostępna jest w kilku językach programowania. Sprawia to, że wymiana informacji i danych jest możliwa między systemami, które nie działają w oparciu o tę samą technologię. Co więcej REST posiada obecnie wiele bibliotek po stronie frontendu i backendu, co wpływa na przyspieszenie prac nad aplikacjami.

2. Najważniejsze zasady aplikacji RESTowych

Aby możliwe było tak swobodne przesyłanie danych między różnymi systemami, podczas tworzenia aplikacji zgodnie z rozwiązaniem architektonicznym REST, konieczne jest posługiwanie się kilkoma podstawowymi zasadami. Są to:

  • jednolity interfejs komunikacyjny,
  • wykorzystanie podziału na aplikacje klient – serwer.
  •  bezstanowość,
  • cache danych,
  • wysyłanie kodu do aplikacji klienta,
  • odseparowanie warstwy.

Jednolity interfejs komunikacyjny oznacza, że serwer powinien udostępniać API rozumiane przez wszystkie aplikacje komunikujące się z nim. Z kolei zwracane dane powinny mieć ten sam format. Podział na aplikacje klient – serwer pozwala natomiast na niezależne działanie aplikacji i ich rozwój. Pozwala to także zwiększyć możliwości skalowania i rozszerzalności, a także obsługę błędów. Bezstanowość to brak działań przetrzymujących dane użytkowników, które mogą być niezbędne do poprawnego działania systemu API. Cache danych, wysyłanie kodu do aplikacji klienta oraz odseparowanie warstwy poprawiają komunikację i wymianę danych między aplikacjami użytkowników a API.

3. Protokół HTTP a REST

W przypadku aplikacji REST trzeba wspomnieć o protokole HTTP. Jest on bowiem wykorzystywany podczas przeglądania stron internetowych, a co najważniejsze w prosty sposób gwarantuje spełnienie wszystkich podstawowych reguł architektury REST.