fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

PHP, czyli co to?

Na czym polega PHP?

Definicja

PHP to jeden z najbardziej znanych języków programowania. Zastosowanie znajduje w tworzeniu dynamicznych stron internetowych, a także aplikacji internetowych. Jest dość wszechstronny oraz łatwy w nauce, co też przyczyniło się do jego dużej popularności.

3 ciekawostki o PHP

1. Cechy charakterystyczne PHP

PHP, czyli Hypertext Preprocessor jest skryptowym językiem programowania. Jest on interpretowalny, co oznacza, że kod PHP tworzony jest na serwerze, a wynikowy HTML jest udostępniany do przeglądarki użytkowników. Ten język programowania składa się przede wszystkim z:

 • zmiennych,
 • funkcji,
 • obsługi plików,
 • warunków i pętli,
 • tablic w PHP.

Zmienne przechowują różne typy danych i można im przypisywać wartości. Z kolei funkcje pozwalają na uporządkowanie tworzonego kodu, a obsługa plików pozwala na ich zapis, odczyt, usuwanie czy modyfikowanie. Warunki i pętle umożliwiają wykonywanie konkretnych działań, natomiast tablice PHP to struktury danych pozwalające przechowywać wiele wartości w jednej zmiennej.

2. Wykorzystanie języka PHP

Jako że język programowania PHP jest bardzo uniwersalny, zastosowanie znajduje w wielu różnorodnych obszarach. Najczęściej jest wykorzystywany podczas:

 • tworzenia stron internetowych,
 • używania systemów zarządzania jakością – CMS,
 • tworzenia internetowych sklepów,
 • aplikacji webowych,
 • tworzenia oraz obsługi interfejsów programowania aplikacji – API,
 • analizy danych.

Ponadto popularne portale takie, jak Facebook, Wikipedia, a także WordPress zostały napisane właśnie przy użyciu języka PHP.

3. Zalety PHP

Język programowania PHP ma wiele zalet. Poza uniwersalnością oraz łatwością obsługi, do korzyści, jakie oferuje zalicza się:

 • szybkość działania,
 • opłacalność,
 • stabilność oraz wsparcie społeczności posługującej się tym językiem programowania,
 • bezpieczeństwo,
 • integracja z bazami danych.

Ponadto kod PHP jest przejrzysty, co ułatwia zapoznanie się z nim oraz zrozumienie. Może być on także dowolnie modyfikowany na każdym etapie i dostosowany do aktualnych potrzeb lub wymagań biznesowych.