fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Lead sprzedażowy, czyli co to?

Na czym polega Lead sprzedażowy?

Definicja

Lead sprzedażowy to potencjalny klient, który wykazuje zainteresowanie usługą lub produktem danej firmy. Zainteresowanie to jest ukazywane w formie udostępnienia danych kontaktowych takich jak numer telefonu bądź adres e-mail lub innych pożądanych akcji, jak wypełnienie formularza kontaktowego.

3 ciekawostki o leadzie sprzedażowym

1. Pozyskiwanie leadów sprzedażowych

Sposobów na uzyskanie leadów jest kilka. Wykorzystuje się w tym celu przede wszystkim dostępne narzędzia marketingowe. Dla przykładu są to:

  • telemarketing,
  • eventy, które angażują odbiorców,
  • content marketing,
  • mailing,
  • wykorzystanie portali społecznościowych,
  • organizowanie webinarów, szkoleń.

Oczywiście, aby działania te przyniosły zamierzony skutek, trzeba je dopasować do specyfiki branży oraz kierować do określonej grupy docelowej.

2. Rodzaje leadów sprzedażowych

Rozróżnia się kilka rodzajów leadów, które świadczą o poziomie zaangażowania użytkownika. Nie każdy bowiem lead wiąże się jednoznacznie z pozyskaniem nowego klienta. Mając pewną pulę leadów, należy je odpowiednio pogrupować. Zazwyczaj dokonuje się podziału na:

  • zimne leady,
  • ciepłe leady,
  • gorące leady.

Lead zimny to kontakty do osób, które nie wykazują zainteresowania usługą lub produktem. Jednak mogą zdecydować się na skorzystanie z oferty w przyszłości. Ten lead jest najmniej wartościowy. Lead ciepły zwany też marketingowym to kontakt do potencjalnego klienta, który jest zainteresowany produktami lub usługami oferowanymi przez daną firmę. Zainteresowanie to nie jest jednak jednoznaczne z dokonaniem transakcji. W tym przypadku podejmowane są działania marketingowe mające na celu podtrzymać zainteresowanie oraz zachęcić do podjęcia decyzji zakupowej. Ostatni z rodzajów, to lead gorący, czyli sprzedażowy. Jest on najbardziej pożądany. Są to potencjalni klienci gotowi do zawarcia transakcji. Zazwyczaj to osoby pytające o ofertę, bądź te z polecenia i chcące zawrzeć umowę.

3. Najważniejsze korzyści leadów sprzedażowych

Uzyskanie leadu sprzedażowego niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala zwiększyć grono rzeczywistych klientów, zawrzeć więcej umów sprzedaży, a co za tym idzie generować większe zyski. Dodatkowo leady sprzedażowe przyczyniają się do rozwoju marki oraz zwiększenia jej rozpoznawalności wśród konkretnej grupy docelowej.