fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Metoda SMARTER, czyli co to?

Na czym polega Metoda SMARTER?

Definicja

Metoda SMARTER to narzędzie, które pomaga w formułowaniu klarownych i skonkretyzowanych celów. Słowo SMARTER jest akronimem siedmiu kluczowych cech charakteryzujących każdy cel. Powinien on być zdefiniowany i konkretny (Specific), możliwy do zmierzenia (Measurable), osiągalny (Achievable), zgodny z ogólnymi celami i strategią firmy (Relevant), określony czasowo (Time-bound), możliwy do kontrolowania (Evaluated) oraz zapisany (Recorded).

2 ciekawostki, które warto wiedzieć o metodzie SMARTER

1. Gdzie stosuje się metodę SMARTER?

Metoda SMARTER ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, zarówno w kontekście zarządzania biznesem, projektami, jak i w planowaniu osobistym. Np. w projektach metoda pomaga w formułowaniu celów projektu w sposób, który jest precyzyjny, możliwy do pomiaru, realistyczny, zgodny z celami ogólnymi organizacji i ograniczony czasowo. Pomaga to zespołowi projektowemu skupić się na konkretnych wynikach i skutecznie monitorować postępy. W kontekście planowania budżetowego i finansowego SMARTER może być używana do określania konkretnych celów finansowych, takich jak oszczędzanie na konkretne cele czy zredukowanie zadłużenia w określonym czasie.

2. Jakie korzyści wiążą się z wdrożeniem metody SMARTER?

Metoda SMARTER przynosi wiele korzyści, szczególnie w kontekście planowania, zarządzania projektami, monitorowania postępów i osiągania strategicznych celów. Pomaga m.in. w precyzyjnym sformułowaniu celów, co przekłada się na ich dokładne zrozumienie przez wszystkich pracowników. To zapobiega potencjalnym nieporozumieniom i ułatwia skoncentrowanie się na kluczowych zadaniach. Wprowadzenie aspektu czasowego (Time-bound) pomaga w efektywnym zarządzaniu czasem i zasobami. Wymaganie, aby cele były osiągalne, eliminuje ryzyko zbyt ambitnych lub nierealistycznych celów. W planowaniu strategicznym metoda SMARTER jest używana do sformułowania jasnych i zrozumiałych celów, co ułatwia kierowanie firmą w określonym kierunku i monitorowanie postępów w osiąganiu strategicznych rezultatów.