fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Język programowania, czyli co to?

Na czym polega Język programowania?

Definicja

Język programowania to pewnego rodzaju narzędzie do tworzenia programów. Dzięki niemu możliwe jest pisanie zasad zapisu programu. Inaczej mówiąc, język programowania pozwala zapisać kod aplikacji, który jest zrozumiały dla człowieka, a następnie przetłumaczyć na język, który z kolei jest zrozumiały dla komputera, czy innego urządzenia.

2 ciekawostki o języku programowania

1. Rodzaje języków programowania

Istnieje wiele odmiennych języków programowania. Jednak wyróżnić można kilka, tych najbardziej popularnych i powszechnie wykorzystywanych. Dla przykładu są to:

  • funkcjonalny język programowania – Elm, Common Lisp,
  • proceduralny język programowania – Java, Pascal,
  • język programowania skryptowego – JavaScript, Python,
  • język programowania zorientowany obiektowo – Ruby, PHP,
  • język programowania logicznego – ASP, Alice.

Język programowania funkcjonalny opiera się na koncepcji wielokrotnego użycia, z kolei proceduralny na systematycznym podejściu, które składa się z funkcji, poleceń oraz stwierdzeń. Natomiast język programowania skryptowego używany jest do rozwijania oraz projektowania funkcji danego systemu bądź aplikacji, a ten zorientowany obiektowo oparty jest o organizowanie i hermetyzację danych zamiast na warunkowaniu ich od funkcji oraz logiki. Ostatnia grupa języków to języki programowania logicznego. Ich działanie polega na przekazaniu systemowi ograniczeń związanych ze stwierdzeniami używanymi przez twórców, co pozwala rozpatrywać wyniki innych działań.

2. Różnice pomiędzy poszczególnymi językami programowania

Każdy język programowania działa nieco inaczej. Mogą mieć one cechy wspólne, jednak będą różnić się od siebie przede wszystkim:

  • poziomem zrozumienia – czyli trudnością nauki i zrozumienia przez człowieka,
  • wydajnością pamięciową – rozróżnia się języki niskopoziomowe oraz wysokopoziomowe,
  • łatwością debugowania – czyli wykrywania błędów,
  • kompatybilnością – niektóre języki mogą być wykorzystywane na wszystkich platformach, podczas gdy inne tylko na określonych.

Ponadto poszczególne różnice między językami to także sposób ich tłumaczenia, czy też zastosowanie.