fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

INP, czyli co to?

Na czym polega INP?

Definicja

INP – Interaction to Next Paint to interakcja do kolejnego wyrenderowania. Jest to nowy wskaźnik Core Web Vitals, który zostanie wprowadzony w marcu 2024 roku i zastąpi inny wskaźnik FID – First Input Delay. Dotyczy on opóźnienia przy pierwszym ładowaniu i mierzy responsywność strony.

3 ciekawostki o INP

1. Celowość wskaźnika INP

Nowy wskaźnik INP powstał w celu mierzenia i oceny ogólnej reakcji danej strony internetowej na interakcję użytkownika. Obserwuje on opóźnienia każdego kliknięcia, stuknięcia w ekran dotykowy, a także w klawiaturę w czasie wizyty na stronie www. Co istotne, wskaźnik jest obliczany po opuszczeniu witryny przez użytkownika. Niska wartość INP mówi o tym, że strona szybko reaguje na interakcję użytkowników, co jest oczywiście pożądanym zjawiskiem.

2. INP a FID

W 2024 roku FID zostanie zastąpiony przez INP. Różnica między tymi wskaźnikami jest znacząca. INP mierzy czas, który upłynie od momentu podjęcia przez użytkownika interakcji na stronie, do momentu, gdy strona odpowie i renderuje zawartość. Z kolei FID mierzy czas opóźnienia, jakie występuje między pierwszą akcją użytkownika na stronie a momentem, gdy przeglądarka odpowie na tę interakcję. Zasadnicza różnica polega więc na tym, co oba wskaźniki mierzą. Podczas gdy INP skupia się na czasie reakcji strony na interakcję, FID mierzy opóźnienie między akcją a reakcją strony.

3. Pożądana wartość INP

Im niższa wartość wskaźnika INP, tym lepiej. Określenie optymalnej wartości może być trudne, ponieważ wszystko zależy od stosowanych praktyk programistycznych, czy chociażby urządzeń używanych przez osoby przeglądające strony. Przyjęto jednak, że pożądana wartość INP to ta, równa lub poniżej 200 milisekund, która oznacza dobrą responsywność strony. Przedział między 200 a 500 milisekund mówi o średniej responsywności, a kolei INP powyżej 500 milisekund świadczy o problemach z responsywnością, co może przyczyniać się do negatywnych odczuć użytkowników odwiedzających taką witrynę oraz zwiększać liczbę odrzuceń.