fbpx

słownik pojęć marketingowych

LTV (ang. Lifetime value) – co to jest, definicja

Co to jest LTV (ang. Lifetime value)? Co znaczy LTV w biznesie?

Co to jest LTV (ang. Lifetime value)? Co znaczy LTV w biznesie?

LTV (ang. Lifetime value) – definicja

Definicja LTV (ang. lifetime value) mówi, że jest to termin oznaczający wskaźnik wartości życiowej klienta.

Metryka pozwala na określenie całkowitego przychodu, jaki firma uzyskała lub może uzyskać z konta należącego do pojedynczego klienta.

Dzięki rozróżnieniu grup odbiorców korzystających z produktów lub usług przedsiębiorstwa, parametr ten identyfikuje segmenty osób, który przynoszą największe dochody.

Zazwyczaj używa się uśrednionej wartości na okres 12 miesięcy albo całkowity czas życia wprowadzonego na rynek towaru.

Często można spotkać się również z określeniem CLTV (ang. customer lifetime value), które jest tożsame z LTV.

Zaletą stosowania tego wskaźnika w analizie jest możliwość skutecznej optymalizacji wydatków reklamowych, które można przeznaczyć na promocję wśród najbardziej dochodowych grup klientów.

Jedną z najprostszych metod, pozwalających obliczyć LTV w odniesieniu do zakładanego czasu życia produktu lub usługi jest iloczyn rocznego przychodu z pojedynczego konta i przewidywanej liczby lat współpracy pomniejszony o koszty pozyskania odbiorcy.

Dlaczego warto korzystać z LTV?

Korzystanie ze wskaźnika LTV ma wiele zalet.

Dlaczego warto go monitorować?

  • Umożliwia lepsze zarządzanie budżetem marketingowym i jego optymalizację.
  • Pozwala na uzyskiwanie bardziej szczegółowych danych na temat klientów.
  • Dzięki niemu możliwe jest zwiększenie lojalności najważniejszych grup odbiorców.
  • Daje możliwość zwiększenia cen produktów w najbardziej dochodowych segmentach.

Pomiary LTV (ang. lifetime value) to skuteczny sposób na budowanie długoterminowej strategii relacji z klientem i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.