fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Modele atrybucji uwzględnienia pozycji, czyli co to?

Na czym polegają Modele atrybucji uwzględnienia pozycji?

Definicja

Model atrybucji uwzględniającej pozycję to rodzaj modelu używanego w dziedzinie analizy danych, marketingu internetowego i statystyki, aby przypisać wartość różnym punktom dotknięcia w procesie konwersji lub interakcji. Atrybucja pozycji odnosi się do sposobu przypisywania wartości różnym etapom w ścieżce klienta do konwersji. W tradycyjnych modelach atrybucji, takich jak model ostatniego kliknięcia czy model pierwszego kliknięcia, cała odpowiedzialność za konwersję jest przypisywana jednemu punktowi kontaktu w ścieżce. Modele atrybucji uwzględniające pozycję stawiają sobie za zadanie uwzględnić i przypisać odpowiednią wagę każdemu etapowi interakcji w procesie konwersji.

2 ciekawostki, które warto wiedzieć o modelach atrybucji uwzględniania pozycji

1. Jakie są przykłady omawianego modelu?

Jest to model liniowy — przypisuje równą wartość każdemu punktowi kontaktu w ścieżce, co oznacza, że każdy etap ma tę samą wagę. Model wygasający – przyznaje większą wagę dla punktów kontaktu, które występują bliżej końca ścieżki konwersji, zakładając, że są one bardziej wpływowe. Model bazujący na czasie – większą wartość mają interakcje, które miały miejsce w określonych przedziałach czasowych przed konwersją. Model czasu ekspozycji – wartość każdego punktu kontaktu jest proporcjonalna do czasu, przez który był widoczny przed konwersją. Model pozycji czasowej – określa różne wagi w zależności od pozycji punktu kontaktu w ścieżce, zakładając, że pewne etapy mają większy wpływ na decyzję niż inne.

2. Jakie znaczenie we współczesnym świecie ma ten model?

Modele atrybucji w świecie omnichannel są kluczowe dla zrozumienia skomplikowanych ścieżek konwersji. W kontekście omnichannel klienci mogą mieć interakcje z marką na różnych platformach, takich jak sklepy stacjonarne, strony internetowe, aplikacje mobilne czy media społecznościowe. Modele atrybucji uwzględniające pozycję pozwalają na lepsze zrozumienie, które z tych interakcji miały decydujący wpływ na finalną decyzję zakupową. Dzięki temu firmy są w stanie zoptymalizować swoje strategie marketingowe, dostosowując je do realnych preferencji i nawyków konsumentów.