fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Ochrona prywatności, czyli co to?

Na czym polega Ochrona prywatności?

Definicja

Ochrona prywatności to zestaw działań i praktyk mających na celu zabezpieczenie informacji osobistych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, modyfikacją czy zniszczeniem. Informacje osobiste obejmują wszelkie dane, które pozwalają zidentyfikować konkretne osoby, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, a także bardziej szczegółowe dane, takie jak preferencje czy nawyki.

2 ciekawostki, które warto wiedzieć o ochronie prywatności

1. Jakie są kluczowe aspekty związane z ochroną prywatności?

Pierwszym z nich jest konieczność informowania osób, których dane są zbierane, o celach, zakresie oraz sposobie przetwarzania ich informacji. Jest to zazwyczaj poprzedzone uzyskaniem wyraźnej zgody na przetwarzanie danych. Kolejnym elementem jest troska firm i organizacji o bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych. Wymaga to stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie, systemy zabezpieczające oraz regularne audyty. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do uzyskania informacji na temat tego, jakie dane o nich są przechowywane i w jaki sposób są przetwarzane. Ponadto mają także prawo do poprawiania swoich danych oraz ich usunięcia. Wreszcie, istotnym elementem jest zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Czy istnieję międzynarodowe ustawy regulujące kwestię ochrony prywatności?

Międzynarodowe standardy ochrony danych odgrywają kluczową rolę w globalnym podejściu do zachowania prywatności i bezpieczeństwa informacji. Przykładem takich standardów jest RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych), wprowadzone w Unii Europejskiej, które ustanawiają jednolite zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Te normy mają na celu zapewnić spójność, transparentność i skuteczną ochronę danych osobowych na arenie międzynarodowej, wzmacniając zaufanie społeczeństwa do gospodarki cyfrowej.