fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Microcopy, czyli co to?

Na czym polega MIcrocopy?

Definicja

Microcopy to krótkie teksty używane w interfejsach użytkownika, które mają na celu przekazanie informacji, wyjaśnienie funkcji lub poprowadzenie użytkownika w trakcie interakcji z danym produktem ewentualnie stroną internetową. Jest to rodzaj tekstu, który ma za zadanie być zwięzłym, zrozumiałym i pomocnym, mającym na celu ułatwienie użytkownikowi nawigacji i zrozumienia interfejsu. Przykłady Microcopy obejmują etykiety przycisków, komunikaty błędów, podpisy formularzy, podpowiedzi, oraz wszelkie inne krótkie fragmenty tekstu, które pomagają użytkownikowi zrozumieć, co się dzieje na stronie lub w aplikacji.

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o Microcopy

1. Gdzie stosuje się Microcopy?

Microcopy znajduje zastosowanie w różnych obszarach projektowania interfejsów i doświadczeń użytkownika. Jest używany w formularzach do etykietowania pól, komunikatów błędów i podpowiedzi. Przydaje się także na przyciskach, linkach, informując o działaniach systemu, a także podczas procesów zakupowych, dostarczając informacji o płatnościach. Dodatkowo Microcopy odgrywa rolę w komunikatach pustych stanów, powiadomieniach, wprowadzaniu do nowych funkcji oraz w obszarze FAQ i komunikacji e-mailowej. Jego celem jest poprawa zrozumienia interfejsu i dostarczanie użytkownikowi klarownych informacji.

2. Jakie cechy posiada Microcopy?

Microcopy wyróżnia się zwięzłością, skupiając się na dostarczaniu klarownych informacji w krótkich tekstach. Jego celem jest ułatwienie zrozumienia interfejsu, angażowanie użytkowników oraz eliminowanie potencjalnych problemów. Dobre Microcopy dostosowuje się do tonalności marki, zachowując przy tym ludzki i przyjazny charakter. Sprawdzalność i elastyczność tekstu są kluczowe, umożliwiając dostosowanie do różnych kontekstów i zadań.

3. Jakie znaczenie dla redukcji kosztów ma Microcopy?

Microcopy odgrywa kluczową rolę w redukcji kosztów obsługi klienta poprzez dostarczanie jasnych i zrozumiałych komunikatów, które pomagają użytkownikom unikać błędów. Dobrze skonstruowane teksty Microcopy mogą zapobiegać sytuacjom, które skłaniałyby klientów do kontaktowania się z obsługą klienta w związku z niejasnościami czy problemami.