fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

IPv6, czyli co to?

Na czym polega IPv6?

Definicja

IPv6 to protokół, który jest nowszą wersją IPv4. Został stworzony w latach 90 ubiegłego wieku. Używany jest do adresacji IP. Wprowadzono go głównie ze względu na fakt, że możliwości dostępnych adresów w IPv4 zaczęły się wyczerpywać.

3 ciekawostki o IPv6

1. Podstawowe informacje

Protokół IPv6 składa się z ośmiu 16-bitowych części, które oddzielone są od siebie dwukropkiem. Daje to 128-bitową liczbę. W porównaniu do IPv4 pula dostępnych adresów jest bardzo duża i nie powinna zostać nigdy wykorzystana. Dodatkowo nowy protokół IPv6 obsługuje także dodatkowe funkcje. Przykładowo jest to IPsec zapewniający wyższy poziom bezpieczeństwa w czasie komunikacji sieciowej. Ważnym udogodnieniem jest także dodanie rozbudowanej hierarchicznej struktury adresów, która sprawia, że routing pakietów sieci jest łatwiejszy.

2. Najważniejsze właściwości nowego protokołu IPv6

Różnice między IPv4 oraz IPv6 są dość znaczące. Nowsza wersja wyposażona została w szereg ulepszeń i dodatkowych funkcji. Do najważniejszych właściwości protokołu IPv6 zalicza się:

  • zwiększoną przestrzeń adresową,
  • adresację hierarchiczną,
  • bloki adresowe,
  • reprezentowanie adresów w notacji heksadecymalnej,
  • nowy protokół internetowy.

Zwiększona przestrzeń adresowa to nic innego jak ogromna, wielomiliardowa pula adresów, która szybko nie zostanie wyczerpana. Z kolei adresacja hierarchiczna odnosi się do budowy IPv6. Adresy w tym protokole składają się z prefiksu oraz identyfikatora hosta. Bloki adresowe to koncepcja przydzielania adresów dostawcom usług internetowych. Natomiast notacja heksadecymalna oznacza, że adresy w IPv6 składają się szesnastkowych cyfr, a każda grupa czterech cyfr jest oddzielona dwukropkiem, co skraca adres. Ostatnia z właściwości, czyli nowy protokół internetowy, obejmuje poprawki i ulepszenia takie, jak efektywny mechanizm transmisji danych.

3. Rodzaje adresów IPv6

W protokole IPv6 wyróżnia się kilka rodzajów adresów pełniących odmienne funkcje w sieci. Są to adresy:

  • unicast – czyli pojedynczy adres,
  • multicast – przeznaczony do komunikacji grupowej,
  • anycast – reprezentujące grupę węzłów oferujących tą samą usługę,
  • lokalny – służy do komunikacji w obrębie pojedynczej sieci lokalnej.

Podział na grupy umożliwia lepsze zarządzanie, a także wydajność sieci. Warto także dodać, że protokół IPv6 jest w pełni zintegrowany, a dla przeciętnego użytkownika zmiana IPv4 na IPv6 może być praktycznie niezauważalna.