fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Modele atrybucji ostatniego kliknięcia, czyli co to?

Na czym poelgają Modele atrybucji ostatniego kliknięcia?

Definicja

Model atrybucji ostatniego kliknięcia to jedna z metod przydzielania zasług za konwersję w ramach działań marketingowych. W tej metodzie cała wartość konwersji przypisywana jest ostatniemu punktowi kontaktu przed dokonaniem konwersji. Oznacza to, że kanał lub punkt kontaktu, który doprowadził do ostatniego kliknięcia przed przeprowadzeniem konwersji, otrzymuje pełną atrybucję za tę konwersję. W praktyce oznacza to, że jeśli użytkownik dokonał zakupu lub wykonuje pożądaną akcję, to cała wartość przypisywana jest ostatniej interakcji, takiej jak kliknięcie w reklamę, odwiedzenie strony internetowej, czy inna aktywność, która poprzedziła bezpośrednio konwersję.

2 ciekawostki, które warto wiedzieć o modelach atrybucji ostatniego kliknięcia

1. Jakie ograniczenia wiążą się z tym modelem?

Choć model atrybucji ostatniego kliknięcia jest prosty do zrozumienia i wdrażania, może prowadzić do niedokładnych wyników w analizie skuteczności kampanii marketingowych. Wielokanałowe ścieżki zakupowe i skomplikowane interakcje użytkowników mogą być pomijane, co utrudnia pełne zrozumienie wpływu różnych kanałów na konwersję. W związku z tym firmy korzystają często z bardziej zaawansowanych modeli atrybucji.

2. Gdzie omawiany model jest stosowany?

W przypadku kampanii reklamowych online, szczególnie w kontekście reklam display, reklam w wyszukiwarkach, czy kampanii remarketingowych, model atrybucji ostatniego kliknięcia jest szeroko stosowany. Firmy często oceniają skuteczność reklam na podstawie ostatniego kliknięcia przed dokonaniem konwersji. W programach marketingu afiliacyjnego, gdzie partnerzy reklamowi otrzymują prowizję za każdą konwersję spowodowaną przez ich linki afiliacyjne, model ostatniego kliknięcia może być używany do przydzielania zasług za konwersję konkretnemu partnerowi, który dostarczył ostatniego kliknięcia przed konwersją. W e-commerce model jest także powszechnie stosowany. Firmy oceniają, które kanały marketingowe lub reklamowe przyczyniły się do ostatniego kliknięcia przed dokonaniem zakupu online.