fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Koszt konwersji, czyli co to?

Na czym polega Koszt konwersji?

Definicja

Koszt konwersji określa kwotę, jaką należy zapłacić na rzecz kampanii reklamowej za uzyskanie pożądanej czynności wykonanej przez użytkowników. Inaczej mówiąc, jest to średni koszt za jedną konwersję. Obliczanie kosztu interakcji użytkownika jest jedną z kluczowych metod, która pozwala na zbadanie opłacalności danej kampanii reklamowej.

3 ciekawostki o kosztach konwersji

1. Google Ads a koszt konwersji

Korzystając z Google Ads można w prosty sposób uzyskać informacje o kosztach. Wystarczy jedynie w panelu dodać do widoku kolumnę koszt konwersji oraz wszystkie konwersje. Można w ten sposób otrzymać informacje o danej kampanii reklamowej lub o wszystkich obecnie prowadzonych. Ponadto dzięki tej opcji można na bieżąco śledzić koszty ponoszone w związku z danymi działaniami promocyjnymi i reklamowymi.

2. Jak obniżyć koszt konwersji?

Koszty konwersji można obniżyć, stosując kilka uniwersalnych metod. Są to przede wszystkim:

  • zarządzanie budżetem – ustalenie budżetu oraz skali kampanii reklamowej,
  • zwiększenie współczynnika klikalności poprzez lepsze dopasowanie treści reklamy,
  • poprawa jakości strony docelowej, na którą kierowany jest użytkownik, aby wzbudzała zaufanie oraz była przydatna,
  • dobre dopasowanie słów kluczowych,
  • odpowiednia struktura konta Google Ads,
  • użycie jednego celu dla kilku lub wszystkich kampanii reklamowych.

Ponadto dobrze jest uporządkować dane, zsynchronizować CRM z Google Ads oraz wykorzystywać nowoczesne narzędzia analityki takie, jak Google Analytics 4.

3. Obliczanie kosztu konwersji

Aby obliczyć koszt konwersji, należy skorzystać z prostego wzoru. Trzeba zsumować łączny koszt konwersji oraz podzielić przez ich ilość. Jest to więc koszt emisji reklamy podzielony przez liczbę konwersji, które udało się uzyskać.

Zazwyczaj koszt konwersji obliczany jest na potrzeby:

  • konkretnych słów kluczowych,
  • grupy reklam,
  • miejsc docelowych wyświetleń.