fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Marka (brand), czyli co to?

Na czym polega Marka (brand)?

Definicja

Marką może być produkt, koncept lub usługa, która odróżnia się od innych w dość znaczący sposób. Dzięki temu jest jednoznacznie kojarzona oraz rozpoznawalna. Jednak dane przedsiębiorstwo nie musi się ograniczać do jednej marki, a mieć ich w swoim portfolio nawet kilka.

3 ciekawostki o Marce

1. Tworzenie silnej marki

Silna marka pozwala na bezbłędne identyfikowanie z daną firmą, produktem lub usługą. O silnej marce można mówić, gdy jest utrwalona wizualnie i słownie w pamięci wielu odbiorców. Sposobów na umacnianie marki jest wiele. Można korzystać z płatnych reklam, ale przede wszystkim warto stworzyć przemyślaną identyfikację graficzną. Ponadto w tworzeniu silnej marki można posiłkować się:

  • działaniami PR-owymi,
  • działaniami CSR-owymi,
  • eventami,
  • content marketingiem.

Dzięki wykorzystaniu powyższych działań możliwe jest stworzenie rozpoznawalnej, zapamiętywanej oraz wyróżniającej się marki, która jest kojarzona przez dużą liczbę konsumentów.

2. Jak budować świadomość marki?

Ważnym elementem każdej marki jest budowa jej świadomości, która oparta jest o komunikację z odbiorcami. Proces ten warto rozpocząć od stworzenia identyfikacji wizualnej, która będzie wyrażać jej tożsamość przy pomocy kolorystyki, sloganu oraz wyróżniających cech usług lub produktów. Te elementy identyfikacji wizualnej powinny znajdować się na stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych tak, aby mogły być widoczne, utkwić w pamięci, a następnie być kojarzone z daną firmą lub marką.

3. Elementy marki

Marka składa się z wielu elementów. Te podstawowe to oczywiście nazwa firmy, misja i wizja przedsiębiorstwa, a także:

  • strategia marketingowa,
  • strona internetowa,
  • logo,
  • sposób komunikacji,
  • jakość produktów lub usług,
  • reklama.

Opracowanie nazwy firmy jest jednym z ważniejszych elementów tworzenia marki, podobnie jak misja, która określa cel powstania firmy i wizja, która ma wskazywać kierunek działania przedsiębiorstwa.