fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

IPv4, czyli co to?

Czym jest IPv4?

Definicja

IPv4 to protokół służący do przesyłania danych między urządzeniami z wykorzystaniem sieci internetowej. Nazwa protokołu nawiązuje do jego kolejnej 4 wersji, która została zaadaptowana do użytku między wybranymi urządzeniami.

3 ciekawostki o IPv4

1. Najważniejsze fakty o IPv4

Protokół IPv4 powstał w latach 80 XX wieku. Wszystkie adresy IPv4 składają się w nim z czterech liczb w zakresie od 0 do 255. Każda z nich oddzielona jest kropką, co daje w całości 32-bitową liczbę. Przy użyciu protokołu IPv4 możliwe było utworzenie ponad 4 miliardów unikalnych adresów urządzeń. Mogłoby się wydawać, że jest to duża liczba, jednak w dobie tak rozwijającego się Internetu oraz wielu nowych użytkowników urządzeń stacjonarnych i mobilnych, okazuje się niewystarczalna.

2. Właściwości protokołu IPv4 

Sposób, w jaki został zaprojektowany protokół IPv4 na lata 80. ubiegłego wieku, był bardzo zaawansowany. Cechuje się przede wszystkim:

 • brakiem konieczności użycia dużej ilości danych sterujących,
 • podstawowymi funkcjami,
 • bezpołączeniowością,
 • działaniem w myśl zasady BEST EFFORT,
 • niezależnością od nośnika.

Te właściwości protokołu IPv4 sprawiły, że komunikacja między urządzeniami przebiegała sprawnie.

3. Nagłówek protokołu IPv4

Każdy z protokołów powinien mieć ustandaryzowany nagłówek. W przypadku IPv4 zawiera on następujące elementy:

 • docelowy adres IP,
 •  czas życia TTL,
 • typ usługi,
 • flagę FM, DF,
 •  wersję,
 • długość nagłówka,
 • długość pakietu,
 • opcje,
 • sumę kontrolną nagłówka.

Schemat nagłówka pozwala na szybkie dodawanie informacji sterujących. Oczywiście jego forma może być różna w zależności od potrzeb.