fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Misja firmy, czyli co to?

Na czym polega Misja firmy?

Definicja

Misja firmy to zazwyczaj krótkie oświadczenie, które określa cel istnienia firmy, jej wartości oraz główne cele. Jest to swoiste kompas, który pomaga pracownikom, klientom i społeczności zrozumieć, dlaczego firma istnieje i jakie wartości stawia sobie za priorytet. Przykłady misji różnią się w zależności od branży, rozmiaru firmy i jej wartości. Ważne jest, aby sama w sobie była zrozumiała, inspirująca i spójna z działaniami przedsiębiorstwa na co dzień. Misja pełni rolę fundamentu, na którym buduje się strategię i podejście do biznesu.

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o misji firmy

1. Jakie aspekty obejmuje misja firmy?

Obejmuje cztery kluczowe aspekty. Po pierwsze, precyzuje główny cel biznesowy, definiując, co firma chce osiągnąć. Po drugie, określa wartości, stanowiące fundament etyczny firmy, które kierują jej działaniami i decyzjami. Trzeci aspekt to relacje z partnerami biznesowymi, czyli sposób, w jaki firma buduje i utrzymuje pozytywne relacje z klientami, pracownikami, dostawcami i społecznością. Ostatecznie misja zawiera zobowiązanie społeczne, definiując, w jaki sposób firma zamierza przyczyniać się do dobra społeczeństwa lub środowiska naturalnego.

2. Czy misja firmy zawsze jest określona?

Nie, misja firmy nie zawsze musi być formalnie określona. Istnieją przedsiębiorstwa, które nie posiadają wyraźnie sformułowanej misji, zwłaszcza w mniejszych organizacjach czy firmach rodzinnych. Jednak brak jasno sprecyzowanej misji może sprawić, że trudniej definiuje się swoje cele i wartości, co może wpływać na spójność działań i komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W praktyce sformułowana misja często pomaga kierować firmą, dostarczając jasnych wytycznych dla pracowników i służąc jako narzędzie identyfikacji firmy w oczach klientów i społeczności.

3. Jakie są przykłady misji firmy?

Przykładem misji firmy jest Google. Początkowo ich oficjalną misją było „organizowanie informacji świata i umieszczanie jej w zasięgu wszystkich”. Jednak w 2015 roku zmienili swoją misję na „organizowanie informacji świata i uczynienie jej uniwersalnie dostępną i użyteczną”. Ta subtelna zmiana podkreślała zmianę akcentu z samego dostarczania informacji na uczynienie jej bardziej użyteczną dla użytkowników, co odzwierciedlało ewolucję podejścia Google do technologii i interakcji z użytkownikami.