fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Java, czyli co to?

Czym jest Java?

Definicja

Java to jeden z popularniejszych języków programowania, a także platforma służąca do tworzenia oprogramowania komputerowego. Technologia ta została wprowadzona przez firmę Sun Microsystems w 1995 roku. Od tego czasu stale jest udoskonalana, dzięki czemu oferuje szereg produktów i usług cyfrowych dostosowanych do obecnych potrzeb.

3 ciekawostki o Java

1. Zastosowanie Javy

Dzięki uniwersalności języka Java, znajduje on bardzo różnorodne zastosowanie. Wykorzystywany jest on zarówno przez specjalistów, jak i amatorów do tworzenia:

  •  aplikacji z interfejsem na różnego rodzaju urządzenia,
  • aplikacji bez interfejsu.

Oznacza to, że używa się Javy do tworzenia aplikacji internetowych, na komputery, smartfony, a także dedykowanych i dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw, jak przykładowo systemy CRM. Warto mieć na uwadze, że Java należy do języka, który jest preferowany przez duże korporacje lub firmy. Przykładem aplikacji napisanych w Javie są Gmail, Netflix, czy Amazon.

2. Najważniejsze cechy Javy

Java ma wiele zalet. Do najważniejszych należy fakt, że jest to stosunkowo prosty język programowania. Ułatwia nie tylko samo programowanie, ale też kompilowanie i debugowanie. Do wyróżniających cech tego języka programowania zalicza się również:

  • obiektowość,
  • bezpieczeństwo,
  • niezależność od architektury,
  • niezawodność,
  • sieciowość,
  • dziedziczenie.

Co więcej, Javę cechuje wieloplatformowość. Dzięki zamianie kodu źródłowego na kod bajtowy, ten drugi może być wykorzystany na wielu platformach takich, jak Linux, Windows czy macOS.

3. Społeczność Java

Mimo że język Java został stworzony w 1995 roku, to wciąż jest jednym z najbardziej popularnych. Wielu młodych programistów decyduje się na jego naukę. Na całym świecie istnieje wiele społeczności Java, które tworzą specjaliści oraz amatorzy. Ich celem jest rozwój oraz doskonalenie swoich umiejętności, wymiana doświadczeń, a także jest to potężne źródło wiedzy, gdzie programiści mogą szukać odpowiedzi na pytania oraz rozwiązania do napotkanych problemów.