fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

Midjourney, czyli co to?

Na czym polega Midjourney?

Definicja

Midjourney to samofinansująca się i niezależna aplikacja bazują na sztucznej inteligencji. Jej najważniejszą funkcją jest generowanie obrazów na podstawie wprowadzonych fraz tekstowych. Na dzień dzisiejszy jest najpopularniejsza i największa aplikacja tego typu.

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o Midjourney

1. Jaka jest historia Midjourney?

Pierwsza wersja beta platformy Midjourney powstała 12 lipca 2022 roku przy udziale założyciela firmy – Davida Holza. Z kolei serwer Discord, który służy do poruszania się na platformie, powstał w marcu tego samego roku. Od momentu powstania Midjourey nieustannie się rozwija i wprowadza kolejne modele. Aktualny ma numer V5.2 i miał premierę 22 czerwca 2023 roku.

2. Czy Midjourney jest platformą darmową?

Nie. Z powodu dużego zainteresowania Midjourney zakończył już darmową wersję testową swojego oprogramowania. Obecnie dostępne są abonamenty (od 10 USD do 90 USD mies.), w ramach których użytkownik otrzymuje dostęp do określonej liczby wygenerowanych obrazów. Dołączając jako użytkownik zarejestrowany do wersji beta, otrzymuje się bezpłatny wgląd do prac wygenerowanych przez AI, nie ma jednak możliwości generowania własnych obrazów.

3. Jakie komunikaty należy pisać w Midjourney?

Napisanie dobrego promptu to jedyne zadanie, które spoczywa po stronie użytkownika. Od tego, czy jest ono dobrze sformułowane, zależy efekt w postaci wygenerowanego obrazu. Prompt powinien być maksymalnie szczegółowy, musi zawierać wszystkie elementy, które mają się pojawić na wygenerowanym obrazie. Należy w nim umieścić np. kolorystykę, nawiązanie do innych twórców lub stylów malarskich itp. W treści promptów nie będzie brana pod uwagę interpunkcja, z wyjątkiem trzech znaczników: podwójnego myślnika (ogranicza parametry), podwójnego średnika (ograniczenie liczb całkowitych dla wag), spacje (używane do oddzielenia każdego zapytania).