fbpx

słownik pojęć marketingowych

Grupa docelowa, czyli co to?

Jak ważna jest grupa docelowa w marketingu?

Target Group w marketingu

Definicja

Grupa docelowa to zbiór osób lub też przedsiębiorstw, do których kierowane są działania marketingowe oraz sprzedażowe, a także konkretne wiadomości, produkty i usługi. Poznanie grupy docelowej jest kluczowe dla prowadzenia skutecznych działań marketingowych, ponieważ pozwala przygotować precyzyjną ofertę trafiającą w potrzeby potencjalnych klientów.

3 ciekawostki o grupie docelowej

1. Kryteria definicji grupy docelowej

Aby móc określić grupę docelową dla danej oferty, należy kierować się kilkoma podstawowymi kryteriami. Będą się one różnić oczywiście w zależności od specyfiki branży i oferowanych produktów bądź usług. Definiując grupę docelową należy wziąć pod uwagę:

  • czynniki demograficzne takie jak wiek, płeć, zawód, wykształcenie, status,
  • lokalizację osób w grupie docelowej, może to być miasto, a także kraj,
  • zainteresowania, styl życia, a także wartości,
  • konkretne potrzeby, cele, problemy lub wyzwania, które produkt lub usługa mogą rozwiązać.

Wykorzystując te czynniki można stworzyć różne grupy docelowe. Przedsiębiorstwa mogą skupiać się na konkretnych czynnikach, które będą odpowiadać specyfice branży.

2. Jak określić grupę docelową?

W przygotowaniu spersonalizowanej oferty usług i sprzedaży oraz określeniu grupy docelowej ważne są nie tylko czynniki jej wyboru, ale też poczynienie takich kroków, jak:

  • dokładna analiza produktu bądź usługi,
  • badanie rynku,
  • staranna analiza konkurencji,
  • segmentacja rynku.

Te kroki pozwalają na wybór grupy docelowej, którą mogą być przykładowo młode mamy, czy fachowcy z branży budowlanej.

3. Korzyści z określenia grupy docelowej

Tworzenie grup docelowych przynosi wiele korzyści przedsiębiorstwom. Przyczynia się między innymi do wzrostu sprzedaży, wzrostu zaufania, większej rozpoznawalności, a także pozwala budować pozytywny wizerunek marki. Ponadto do korzyści zalicza się też maksymalizację efektywności, precyzyjny przekaz oraz zwiększenie skuteczności kampanii marketingowych.