fbpx

słownik pojęć marketingowych

Dostępność cyfrowa, czyli co to?

Na czym polega dostępność cyfrowa w marketingu?

dostępnosc cyfrowa w marketingu

Definicja

Dostępność cyfrowa odnosi się do zapewnienia, że technologie cyfrowe, treści i usługi online są dostępne i używalne dla wszystkich, niezależnie od ich umiejętności, umiejętności technicznych czy ograniczeń. Celem jest eliminowanie barier, które mogą utrudniać korzystanie z technologii dla osób o różnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dostępność cyfrowa ma na celu zapewnić, że wszystkie osoby, bez względu na swoje umiejętności czy ograniczenia, mogą korzystać z zasobów online, aplikacji, stron internetowych i innych usług cyfrowych.

2 ciekawostki, które warto wiedzieć o dostępności cyfrowej

1. Jakie działania podejmuje się w celu zwiększenia dostępności cyfrowej?

Organizacje i twórcy treści cyfrowych powinni stosować międzynarodowe standardy dostępności, takie jak WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Te wytyczne oferują szczegółowe zalecenia dotyczące projektowania i tworzenia treści, aby były bardziej dostępne dla osób z różnymi potrzebami. Technologie takie jak czytniki ekranowe, syntezatory mowy czy narzędzia do powiększania tekstu mogą znacznie poprawić dostępność dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zapewnienie, że strony internetowe i aplikacje są zgodne z takimi narzędziami, jest kluczowe.

2. Jaka jest rola sztucznej inteligencji w zapewnieniu dostępności cyfrowej?

Rola sztucznej inteligencji (SI) w dostępności cyfrowej jest coraz bardziej istotna. Systemy oparte na sztucznej inteligencji są w stanie automatycznie generować opisy dla obrazów, co poprawia dostępność treści wizualnych np. dla osób niedowidzących. Za pomocą sztucznej inteligencji można opracować rozwiązania umożliwiające tłumaczenie treści mówionej na języki migowe. Algorytmy AI są zdolne do analizy zachowań i preferencji użytkowników, co pozwala na dostosowywanie interfejsów użytkownika do indywidualnych potrzeb. Osoby z różnymi umiejętnościami mogą dostosować interfejsy do swoich preferencji, na przykład zwiększając czcionki, dostosowując kolory czy korzystając z narzędzi ułatwiających interakcję.