fbpx

słownik pojęć marketingowych

EAT, czyli co to?

Na czym polega EAT w marketingu?

EAT w marketingu

Definicja

EAT to skrót od trzech kluczowych elementów, które Google bierze pod uwagę podczas oceny jakości treści online. Eksperckość (Expertise) odnosi się do wiedzy i umiejętności autorów treści. Google stara się ustalić, czy autorzy posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje w danej dziedzinie. Autorytet (Authoritativeness) dotyczy wiarygodności strony internetowej lub autora w danym obszarze. Google sprawdza, czy dana strona jest uznawana za wiarygodne źródło informacji w branży. Wiarygodność (Trustworthiness) odnosi się do zaufania, jakim cieszy się strona internetowa w oczach użytkowników i wyszukiwarki. Treści powinny być wiarygodne, niezawodne i zgodne z zasadami etyki.

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o EAT

1. Kiedy wprowadzono EAT?

Koncepcja EAT została wprowadzona w ramach aktualizacji algorytmu wyszukiwania Google, zwanej Medic Update, która miała wpływ głównie na strony związane z tematami zdrowia i medycyny. Jednakże, z czasem stała się ona istotnym czynnikiem dla wielu innych branż.

2. Gdzie koncepcja EAT jest szczególnie ważna?

EAT wywiera szczególny wpływ na strony związane z kategorią YMYL. Strony YMYL obejmują treści, które mogą znacząco wpłynąć na zdrowie, finanse lub ogólny dobrostan użytkowników. W kontekście tych tematów Google stawia wyższe wymagania dotyczące jakości i wiarygodności informacji. Wyszukiwarka jest bardziej rygorystyczna w ocenie treści związanych z medycyną, finansami, prawem czy edukacją zdrowotną.

3. Jaka jest najważniejsza rola koncepcji EAT?

EAT ma na celu ograniczenie rozpowszechniania fałszywych informacji poprzez faworyzowanie treści, które pochodzą od ekspertów, posiadają wysoki autorytet w danej dziedzinie i są uznawane za wiarygodne.