fbpx

słownik pojęć marketingowych

Employer Branding, czyli co to?

Na czym polega employer branding w marketingu?

employer branding w marketingu

Definicja

Employer Branding to strategia budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy w oczach obecnych i potencjalnych pracowników. Jest to proces, który ma na celu przyciąganie, zatrzymywanie i angażowanie talentów poprzez kształtowanie pozytywnego obrazu firmy jako miejsca pracy. Na Employer Branding składają się: jasno określone wartości firmy, tworzenie i utrzymywanie zdrowej kultury pracy, zapewnienie odpowiednich warunków zatrudnienia czy zapewnienie możliwości rozwoju. Bardzo ważna jest też skuteczna komunikacja zewnętrzna, która przekaże atrakcyjny wizerunek firmy jako pracodawcy.

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o Employer Branding

1. W jaki sposób firmy kształtują swój Employer Branding?

Media społeczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu Employer Brandingu. Firmy często korzystają z platform takich jak LinkedIn, Facebook, Twitter czy Instagram, aby dzielić się informacjami o kulturze firmy, sukcesach pracowników i wydarzeniach wewnątrzorganizacyjnych. Media społecznościowe umożliwiają także firmom na pokazanie swojej mniej oficjalnej i bardziej autentycznej strony. Pracownicy i kandydaci chcą widzieć rzeczywistą twarz firmy, co może budować więź i zaufanie.

2. Czy pozytywny Employer Branding ma wpływ na klientów?

Employer Branding może mieć również wpływ na relacje z klientami. Pozytywny wizerunek pracodawcy może przyczynić się do budowy zaufania klientów do firmy i jej produktów lub usług.

3. Kiedy mówimy o negatywnym Employer Brandingu?

Negatywny Employer Branding to sytuacja, w której firma ma zły wizerunek jako pracodawca. Wynika to z różnych sytuacji. Jeśli pracownicy doświadczają trudności z zarządzaniem, nieuczciwych praktyk, braku wsparcia czy niskiego poziomu zaangażowania ze strony pracodawcy może to wpływać negatywnie na Employer Branding. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy w firmie występuje niesprawiedliwa polityka wynagrodzeń, kiepska kultura organizacyjna czy inne problemy.