fbpx

Słownik pojęć marketingowych

Data Center – co to jest, definicja

Data Center – definicja. Co to jest?

hosting, słownik

Inaczej centrum danych. Jest to przestrzeń zaprojektowana w taki sposób, aby dane mogły być przechowywane jak najbezpieczniej i najefektywniej. Pojęcie odnosi się nie tylko do przestrzeni fizycznej, ale również wirtualnej.

Data Center łączy w sobie funkcjonalnie zaprojektowaną serwerownię wyposażoną w wydajny sprzęt, a także procedury, dokumentację i system, w ramach którego spinane są wszystkie funkcje takiego centrum. Mianem data center często określa się serwerownie, jednak w rzeczywistości jest to znacznie bardziej kompleksowa jednostka.

Jak działa data center?

W przeciwieństwie do serwerowni – pomieszczenia zaadaptowanego do przechowywania serwerów – Data Center działa kompleksowo, na bieżąco obsługując serwery. Dzięki temu, dane przechowywane w takim centrum są dobrze chronione i sprawnie przetwarzane.

Budynki przeznaczone pod Data Center projektuje się w określony sposób, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania tego systemu. Wybór takiego rozwiązania umożliwia optymalizację kosztów, a także poprawę bezpieczeństwa i zredukowanie ilości usterek.