fbpx

słownik pojęć marketingowych

Featured snippet, czyli co to?

Na czym polega featured snippet w marketingu?

featured snippet w marketingu

Definicja

Featured Snippet to fragment treści wyświetlany na stronie wyników wyszukiwania Google, który jest szczególnie wyróżniony i umieszczony na samej górze, przed pozostałymi organicznymi wynikami. Ten fragment ma na celu dostarczenie szybkiej i zwięzłej odpowiedzi na pytanie użytkownika bez konieczności klikania na konkretny wynik wyszukiwania. Featured Snippet jest prezentowany w formie bloku tekstu, listy, tabeli, grafiki lub innych form, w zależności od tego, jaki rodzaj odpowiedzi najlepiej spełnia kryteria wyszukiwania. Google automatycznie wybiera treść do wyróżnienia, a nie zawsze jest to pierwszy wynik organiczny.

2 ciekawostki, które warto wiedzieć o Featured Snippet

1. Jakie cechy decydują o tym, że dany tekst jest Featured Snippet?

Google automatycznie wybiera treść, która zostanie wyświetlona jako Featured Snippet, ale istnieje kilka cech, które zwykle wpływają na tę decyzję. Tekst, który zawiera krótką, jednoznaczną odpowiedź na konkretne pytanie, ma większe szanse na zostanie wyświetlonym jako Featured Snippet. Google preferuje treści, które są dobrze zorganizowane, zawierają nagłówki, listy, tabelki lub inne struktury ułatwiające zrozumienie informacji. To ułatwia algorytmowi zrozumienie, jak przedstawiona treść może być przydatna dla użytkowników. Ponadto treść powinna być odpowiedniej jakości, wartościowa i merytoryczna. Ponadto umieszczenie jej w odpowiednich znacznikach HTML, takich jak <p>, <h1>, <ul>, może wpływać na to, czy treść zostanie wybrana na Featured Snippet.

2. Czym jest Diversity Update?

W 2020 roku Google wprowadziło Diversity Update, aby zapobiec temu, by jedna strona dominowała w wielu Featured Snippetach dla danego zapytania. To oznacza, że jedna strona nie może zajmować więcej niż dwóch pozycji w wynikach wyszukiwania, w tym jednej w organicznych wynikach i jednej w Featured Snippet.